Puhe Moskovassa 17.9.1955

Suurella mielenkiinnolla olemme kuulleet Teidän puheenne, Herra Pääministeri, ja yhdymme ilolla Teidän mielipiteeseenne, jonka olette esittänyt puheessanne. Se erikoisen suuri merkitys, jonka Te, Herra Pääministeri, annatte vuoden 1948 sopimukselle, on samalla myös meidän mielipiteemme tästä sopimuksesta. Juuri tämä sopimus ja sen henki ovat perustana Suomen politiikalle ja Suomen ja Neuvostoliiton välisille suhteille. Me ymmärrämme, että vilkkaat taloudelliset suhteet, jotka ovat saaneet ilmauksensa 5-vuotissopimuksessa, pohjaltaan perustuvat vuodet 1948 sopimukseen. Minäkin olen samaa mieltä kuin Te, Herra Pääministeri, tämän kaupan kehityksestä maittemme välillä. Koska vuoden 1948 sopimuksen voimassaoloaika päättyy ja neuvostopuoli ehdottaa tämän sopimuksen pidentämistä, otamme puolestamme tämän ehdotuksen vastaan ja olemme valmiit hyväksymään sen.

Teidän ilmoituksenne, Herra Pääministeri, joka koski Porkkalan laivastotukikohtaa, täyttää sydämemme ja koko Suomen kansan sydämen suurella ilolla. Parempaa todistusta hyvistä naapuruussuhteista kahden kansan välillä ei voitaisi esittää kuin esimerkiksi kelpaavat rinnakkaiselon luomat suhteet Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Nämä suhteet ovat johtaneet sellaisiin tuloksiin, että Neuvostoliitto katsoo voivansa ennen määräaikaa luopua Porkkalan laivastotukikohdan vuokraoikeuksistaan.

Voin siis ainoastaan todeta, että me hyväksymme nämä kaksi esitystä, jotka Te, Herra Pääministeri, olette taholtanne tehnyt. Käytännöllisiä toimenpiteitä varten ehdottaisin, että asettaisimme pienehkön - sanoisinko sekakomission, joka tarkemmin tutkisi näiden toimenpiteiden toteuttamiseen liittyviä yksityiskohtia.