Magister Ritva-Liisa Sumu^1           9.12.1974 Kvinnokliniken Helsingfors

Jag rafsade åt mig tid trots allt och läste mitt under de pågående besöken Er bok om "Sunkku". Det var min avsikt att omedelbart skriva om mina intryck, men mellankommande sorger har skjutit på det.

Er bok är en sannskyldig honnör för Lapplandskejsaren och hans jätkär (=skogshuggare och stockflottare). Och framför allt för "herrgubbarna", bossarna. Men nog är jag förvånad över Er sakkunskap, i vilken som en väsentlig del ingår den rika och träffsäkra nordösterbottniska ordskatten och dito språkbruk, t ex stockflottnings- och skogshuggararbetets tekniska terminologi. Trots att jag inte är hemma därifrån, ärjag en smula sakkännare i fråga om Kajanaland och har varit med om bäckflottning, sortering, i varpbåt, i bomtagningsgäng, i skogsräkning, i stockskog osv. Därför är jag imponerad av det levande språket i Er bok.

Några av de "herrgubbar" Ni skildrar var från Kajanaland. Det erinrar mig också om att inte alla jätkär i norra Finland gillade, att herrgubben stadigvarande sysselsatte flottningskarlar, som han haft med sig från hemtrakten. Därav det till hälften missnöjda talesättet: "Kaikilla niillä oli omat särräsniemeläisesä" (="Alla hade di sina egna hembölingar").

Jag hoppas att andra delen av Sunkku snart utkommer av trycket.

P.S. Tack för Ert vackra deltagande.^1

--------

1 Ritva-Liisa Sumu dog den 15.1.1975 vid 29 års ålder. Hon hade gjort en uppmärksammad insats som journalist i TV och veckopress. Den bok brevet gäller utkom hösten 1974 och handlar om författarinnans morfar, forstrådet Jarl Sundquist (1897-1967), en av de legendariska skogsarbets-, flottnings-, idrotts- och folkledarna i finska Lappland.

--------