Pääministeri Kekkonen: Herra puhemies! Mikäli minä ymmärrän, niin tiekysymykset sillä suunnalla, jolta tämä aloite on tehty, edistyvät niin nopeasti, että tämä ponsi ei luultavasti ehdi auttamaan pienimmälläkään tavalla asiain kehitystä.