Päätoimittaja Jussi Talvi                     9/5 1975

"Uusi maailma"

Arvoisa Herra,

  Vastuullanne julkaistavan "Uusi maailma" -lehden kuluvan vuoden 9. numerossa on `Taisto Virtasen` kirjoitus "Toverien kalliit neuvot - lakot". Siinä kerrotaan - paitsi muuta -, että SKP:n valtuuskunnan helmikuussa 1974 Moskovaan tekemän vierailun aikana Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen taholta - nimenomaan mainitaan nimet Mihail Suslov ja Boris Ponomarev - SKP:n valtuuskunnalle annettiin neuvoja, miten vallankumouksellista liikettä Suomessa olisi vahvistettava Neuvostoliiton ja sosialistisen leirin tuella. Lehdellenne "tihkuneiden" tietojen mukaan NKP:n neuvot sisälsivät kehoituksia joukkojen tyytymättömyyden lietsomiseen, laajoihin lakkoliikkeisiin, mikäli mahdollista laajamittaisen yleislakon järjestämiseen. Suomessa vuonna 1974 tapahtuneiden lakkojen perusteella teette johtopäätöksen, että SKP on ottanut Moskovassa saamistaan neuvoista vaarin.

  Tällainen väite, että Neuvostoliiton valtiollinen johto - Suslov ja Ponomarev eivät ole ainoastaan NKP:n johtomiehiä - olisi näin karkealla tavalla sekaantunut Suomen sisäisiin asioihin antamalla kertomanne "neuvot", on ennenkuulumattoman törkeä hyökkäys naapurimaatamme vastaan. Teillä ei voi olla pienintäkään todistusta väitteittenne tueksi. Sen tiedän, että mitään kertomanne laisia neuvoja suurten joukkoliikkeiden järjestämiseksi ja edellytysten luomiseksi "vallankumouksellisille ratkaisuille" ei ole annettu.

  Teidän julkaisemanne kirjoitus ei ole vain väärien tietojen levittämistä, vaan se on pahantahtoinen provokaatio. Sen tarkoituksena on Suomen ja Neuvostoliiton välillä kehittyneiden ystävyyssuhteiden häiritseminen, ehkäpä suorastaan yritys saada aikaan "kylmän sodan" olosuhteet Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Teitä on kuulemma sanottu taitavaksi kirjoittajaksi ja totta on, että lurjusmaisempaa ja tarkoitukseltaan ilkeämielisempää hengentuotetta ei kömpelömpi kirjoittaja olisi kyennyt laatimaan.

  Artikkelinne ajankohta oli Teidän katalille toiveillenne sopiva. Suomi on menestyksellä ottanut osaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen valmisteluihin ja saanut osakseen niin paljon kansainvälistä arvonantoa, että konferenssin kolmas vaihe tullaan tämän kesän aikana järjestämään Suomessa. Olemme pyrkineet siihen, että aktiivisen puolueettomuuspolitiikkamme periaatteiden mukaan voisimme ETYKin eri vaiheissa toimia niin, että maamme vapaus ja turvallisuus vahvistuisivat. Mikään ei voi vaikuttaa haitallisemmin tämän tarkoitusperän saavuttamiseen, kuin provokatorisessa mielessä harjoitettu maamme olojen mustamaalaus ja keksittyjen valheellisten väitteiden esittäminen Suomen ja Neuvostoliiton välisistä suhteista. Tekopyhyys on huipussaan, kun kirjoitatte: "SKP:n valtuuskunnan Moskovassa saamat neuvot tuskin lujittavat kansojen välistä ystävyyttä ja edistävät kansojen välistä rauhanomaista rinnakkaiseloa". Ettekö Te miesrukka käsitä, että juuri Teidän kirjoituksenne ovat pahinta myrkkyä rauhanomaisen rinnakkaiselon edistymiselle? Kaipa Te sen käsitätte, mutta kun pyrkimyksenne on vahingoittaa Suomen ja Neuvostoliiton hyviä suhteita, niin valitsemanne menetelmä on tarkoitustanne varten todella tehokas.

  Maallamme ei ole varaa siihen, että Te provokatorisesti halventamalla vierasta valtiota aikaansaatte vaaran, että Suomen suhteet vieraaseen valtioon vahingoittuvat. Sanonta on rikoslain 14 luvun 4a:stä, jossa tällaiseen tekoon syyllistynyttä uhataan jopa kahden vuoden pituisella vankeusrangaistuksella.