XIX Hänen Majesteettinsa Tanskan Kuningatar Margrethe II:n valtiovierailu Suomeen 4.-6.9.1973

123. Tasavallan Presidentin puhe Hänen Majesteettinsa Tanskan Kuningatar Margrethe II:n kunniaksi tarjotuilla juhlaillallisilla 4.9.1973

Teidän Majesteettinne,

Teidän Kuninkaallinen Korkeutenne,

Hyvät Naiset ja Herrat

Olen vilpittömästi iloinen saadessani toivottaa Teidän Majesteettinne ja Teidän Kuninkaallisen Korkeutenne lämpimästi tervetulleiksi Suomeen. Teidän Majesteettinen vierailu Suomen kamaralla on näkyvä ja uusia virikkeitä antava ilmaus Suomen ja Tanskan kansan yhteisistä pyrkimyksistä vaalia ja syventää ikivanhaa ystävyyttä, joka vahvasti sitoo Tanskan ja Suomen kansat yhteen Pohjolan kansojen perheessä.

Itsenäisellä Suomella on aikaisemmin ollut ilo ja kunnia vastaanottaa Teidän Majesteettinne isoisä Kuningas Christian X vuonna 1928, Teidän Majesteettinne edesmennyt isä, korkeasti kunnioitettu Kuningas Frederik IX ja Kuningatar Ingrid vuonna 1958, jolloin myös Teidän Majesteettinne oli kruununperijänä luonamme. Meillä oli edelleen ilo vastaanottaa Teidän Majesteettinne uudelleen yhdessä puolisonne Hänen Kuninkaallisen Korkeutensa Prinssi Henrikin kanssa vuonna 1968. Teidän Majesteettinne nyt tullessa tänne uudelleen vierailemaan nykyisin Tanskan veljesmaan kuningattarena noiden vierailujen meille jättämät monet mieluisat muistot onnellisesti elvytetään. Samalla Tanskan ja Suomen väliset vanhastaankin vankat siteet saavat uutta lujuutta ja ennestään erinomaiset suhteemme syventyvät Teidän Majesteettinne vierailun kautta juhlallisella tavalla.

Itselleni ja puolisolleni on jäänyt erityisen miellyttävä muisto Teidän Majesteettinne ja Hänen Kuninkaallisen Korkeutensa Prinssi Henrikin häistä vuonna 1967, joissa saimme kunnian olla vierainanne Tanskassa. Meille tuottaakin erityistä iloa saada nähdä jälleen Teidän Majesteettinne nyt yhdessä puolisonne Hänen Kuninkaallisen Korkeutensa Prinssi Henrikin kanssa vieraanamme Suomessa.

Toivomme, että Teidän Majesteettinne tämänkertainen oleskelu maassamme muodostuu miellyttäväksi ja sisältörikkaaksi elämykseksi ja että se vaikutelma, jonka saatte tästä vierailustanne vahvistaa käsitystänne siitä veljestunteesta ja lämmöstä, jota Suomen kansa tuntee Tanskan lahjakasta ja eteenpäin pyrkivää kansaa kohtaan.

Pohjoismaiden muodostaman ainutlaatuisen valtioryhmittymän puitteissa kehitettynä on Suomen ja Tanskan välinen vilkas ja monipuolinen yhteistyö versonut yhtäläisen yhteiskunnallisen ajattelun ja yhteisen kulttuuriperinteen hedelmällisessä maaperässä. Veljeyden ja hengenheimolaisuuden tunteet ovat aina luonnehtineet kansojemme välistä kanssakäymistä.

On ollut ilahduttavaa havaita se jännityksen laukeamiseen johtava kehitys, joka Euroopassa on viime vuoden kuluessa ollut käynnissä. Tästä on konkreettisena esimerkkinä äskettäin Helsingissä päättynyt Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin ensi vaihe. Haluan tässä yhteydessä esiintuoda Teidän Majesteetillenne vilpittömät kiitokseni Tanskalle siitä johdonmukaisesta ja varauksettomasta tuesta, jonka kaikissa vaiheissa saimme erityisesti Tanskalta turvallisuuskonferenssin koollekutsumista koskeville aloitteillemme ja konferenssi-isännyydellemme. Erityisen arvokas Suomen kannalta on ollut myös Tanskan määrätietoinen toiminta konferenssialoitteemme hyväksi eräissä kansainvälisissä yhteisöissä, joihin Suomella ei ole omia suoranaisia yhteyksiä.

Teidän Majesteettinne ja Teidän Kuninkaallinen Korkeutenne tulivat tälle vierailulle kuninkaallisella huvipurrellaan Itämeren halki sen suistovesiltä tänne Suomenlahden satamaan. Itämeri on vuosisatojen ajan ollut Tanskaa ja Suomea yhdistävä side ja ahkerasti käytössä maittemme välisessä kanssakäymisessä. Viime aikoina virinneen uudenlaisen, ympäristön ongelmiin suuntautuneen tiedostuksen myötä on saatettu havaita, että tätä luonnonkaunista, hedelmällistä ja monin tavoin hyödyllistä merialuetta uhkaa vakava pilaantumisen vaara. Ympäristönsuojelun tärkeyden tunnustaminen on saanut sekä Suomen että Tanskan tuntemaan vakavan vastuunsa tästä yhteisestä vesialueesta ja ryhtymään ripeästi toimiin Itämeren suojeluongelman ratkaisemiseksi. Toivokaamme, että yhdessä muiden Itämeren rantavaltioiden kanssa löydämme keinot Itämeren pelastamiseksi. Jos tässä tehtävässämme onnistumme, voisivat Teidän Majesteettinne ja Teidän Kuninkaallinen Korkeutenne seuraavan kerran saapuessaan Itämeren halki vierailulle Suomeen tuntea tyydytystä siitä, että tämän meille yhteisen meren luonnonmukainen raikkaus on palaamassa.

Teidän Majesteettinne ja Teidän Kuninkaallisen Korkeutenne nyt aloittaessa vierailunne Suomessa toivon vilpittömästi omasta ja Suomen kansan puolesta, että viihtyisitte keskuudessamme ja että veisitte muistona vierailustanne käsityksen tämän päivän Suomesta ja sen kansan nykyisistä pyrkimyksistä.

Sallikaa minun kohottaa malja Teidän Majesteettinne ja Teidän Kuninkaallisen Korkeutenne, koko Tanskan Kuningashuoneen ja koko Tanskan kansan onneksi ja menestykseksi.