Ed. Kekkonen: Minusta on hyvin epäviisasta väläytellä sellaisia verotusmahdollisuuksia kuin esim. ed. Murtomaa on täällä esittänyt. Jokin taksoituslautakunta voi näet ottaa nämä todesta ja perustella virheellistä menettelyään ed. Murtomaan mielipiteellä. Kun tämä lainkohta ilmeisesti tulee hyväksytyksi suuren valiokunnan ehdotuksen mukaisesti, on tarpeellista tässä yhteydessä julkisesti mainita, että ed. Murtomaan tulkinta on väärä.