Kirje Martti Miettuselle 16.8.1955

Ministeri Martti Miettunen,

Helsinki.

Hyvä Veli,

Olin eilen Lievestuoreen asemalla, jonne minut kutsuttiin katsomaan ylikäytävää. Havaitsin, että siellä aseman vieressä on todella vaarallinen tasoristeys, jossa kerrottiin tapahtuneen sodan jälkeen 10-11/kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Paikalla oli tiepiirin insinööri, joka näytti minulle laadittua suunnitelmaa ylikäytävän rakentamiseksi aivan nykyisen tasoristeyksen viereen. Tiensiirto tulisi maksamaan laaditun suunnitelman mukaan noin 32 miljoonaa markkaa ja Laukaan kunnan taholta esitettiin myös toivomus, että tiensiirtotyöt pantaisiin mahdollisimman pian alulle joko budjettiin otettavan määrärahan turvin tai työttömyystöinä. Rautatiehallituksella kuuluu olevan siltaosan rakentaminen suunniteltuna, loppusumma lienee n. 10 milj. markkaa. Lupasin tehdä voitavani ja olen siinä mielessä asian esittänyt Sinulle.

Parhain terveisin

Urho Kekkonen