Pääministeri Kekkonen: Se lausunto, joka sisältyy perustuslakivaliokunnan mietintöön sen viimeisenä kappaleena, on lopputulos niistä neuvotteluista, joita käytiin viime lauantai-iltana oppositiopuolueitten ja hallituspuolueitten välillä. Hallitus, niinkuin hallituspuolueetkin, hyväksyi sen lausunnon, joka perustuslakivaliokunnan mietintöön on otettu, ja hallitus tulee toimimaan niinkuin tässä lausunnossa on edellytetty.

Minun ei tietysti tarvitsisi puuttua siihen mielenkiintoiseen keskusteluun, joka täällä on yhtenäisen opposition piirissä syntynyt, mutta minun täytyy ed. J. Wirtaselle kyllä sanoa, että hän tulkitsi - ehkä se kuuluu hänen ammattiinsa - verrattain vapaasti sitä lausuntoa, jonka minä viime perjantaina täällä esitin. Sanoin nimenomaan lausunnossani, että luuleeko oppositio, että enemmistö voi jättää vähemmistöpuolueille sellaiset valtuudet, joita vähemmistö ei katso hallituksen tarvitsevan.