Ed. Kekkonen: Suuri valiokunta on äänestyksen jälkeen hyväksynyt sen ehdotuksen, jonka hallitus on tehnyt ja jonka maatalousvaliokunta on myös sellaisenaan hyväksynyt. Suuressa valiokunnassa kyllä herätti epäilyksiä 4 §:n 2 momentti, jossa säädetään, että tämä laki ei koske maan vuokrausta, jossa vuokranantajana on valtio. Täten valtio siis vetäytyy pois sitä velvollisuudesta, jonka valtio itse säätää yksityisille maanomistajille. Minusta henkilökohtaisesti tuntuu, että tämä säännös on tässä tarpeeton, enkä ymmärrä, että sitä voitaisiin perustella sillä, että valtion maiden käyttösuunnitelmat menevät sekaisin, jos vuokramies saa pitää vuokraoikeutensa edelleenkin irtisanomisesta taikka vuokra-ajan päättymisestä huolimatta. Tuntuu hieman omituiselta, ja varmasti jättää kovin epämieluisen vaikutuksen, jos eduskunta hyväksyy valtiolle helpotuksia sellaisissa velvollisuuksissa, jotka se katsoo voivansa asettaa yksityisille maanomistajille. Tosin on ilmoitettu maatalousvaliokunnalle maatalousministerin taholta, että tällaisia häätöjä ei tulla suorittamaan muuta kuin poikkeustapauksissa. Mutta tällainen vakuutus, niin arvokas kuin se tällä hetkellä saattaa ollakin, ei luonnollisesti voi olla kestävä kaikissa tapauksissa lain koko voimassaoloajan, ja senvuoksi tuntuu hieman omituiselta, että hyväksytään lainkohta, ja eduskunta kohta seuraavassa istunnossa päättää, ettei tätä laissa annettua valtuutusta koskaan käytettäisi. Minä luulisin, että maatalousvaliokuntakin olisi tehnyt viisaammin, jos se jo olisi poistanut 4 §:n 2 momentista nämä sanat "maan vuokrausta, jossa vuokranantajana on valtio, eikä myös", ja tulen tekemään yksityiskohtaisessa käsittelyssä tällaisen ehdotuksen.

Ed. Kekkonen: Sen perusteella, mitä yleiskeskustelussa lausuin, ehdotan, herra puhemies, että 4 §:n 2 momentista poistettaisiin sanat "maanvuokrausta, jossa vuokranantajana on valtio eikä myös". Minusta tuntuu yhä edelleenkin, sen jälkeen kun olen kuullut herra maatalousministerin vastauksen, siltä, että periaatteellisesti ei voi olla oikein, että valtio asettaa valtion maanomistajana edullisempaan asemaan kuin yksityisen maanomistajan. Jos kerran katsotaan, että sotatilan aikana ei olisi sallittava häätää vuokramiestä yksityisen maalta, on katsottava, että liioin valtio ei tällaista häätöoikeutta voi saada. Jos siitä koituu haittoja valtiolle, niin sen on ne kestettävä, koska se vaatii, että yksityisenkin on kestettävä samanlaiset vaikeudet.