Insinööri Torsten Carlander-Reuterfelt       12/9 1973

Östersundom

  Pyydän esittää parhaat kiitokset minulle ystävällisesti lähettämästänne kirjeestä ja mainiosta hunajasta. Lämminsävyinen kirjeenne erityisesti ilahdutti minua. Sallinette, että kerron Teille, mitä tapahtui Naantalissa, silloin kun minulle käytiin jättämässä mehiläisyhdyskunta. Jättäjien joukossa oli rovasti Aarnio, joka piti erittäin kauniin luovutuspuheen, ja minä saatoin vastatessani hänelle lausua mielipiteenäni, että olen aivan erityisesti pannut merkille mehiläishoitajien keskuudessa vallitsevan rakkauden tätä heidän harrastustaan kohtaan. Ja todella asianlaita on se, että erityisesti Teidän minulle lähettämistänne kirjeistä olen voinut todeta, että mehiläishoito on enemmän kuin mieluisa harrastus. Se on suorastaan elämänkatsomus, joka merkitsee tavattoman paljon niille henkilöille, jotka tämän elämänkatsomuksen omistavat. Kun sitten keskustelimme rovasti Aarnion kanssa, niin saatoin myös hänestä panna merkille, että hänellekin vuosikymmenien aikana harjoitettu mehiläishoito on todella muodostunut kauniiksi ja sisältörikkaaksi elämänkatsomukseksi.

  Teidän lähettämienne kirjeiden ja ystävällisesti meille toimittamienne hunajalähetysten perusteella olen joutunut omalla tavallani mukaan tähän mehiläisharrastajien yhdyskuntaan.