Eri tiedotusvälineille myönnettyjä haastatteluja

64. Tasavallan Presidentin uuden vuoden tervehdys Moscow News -lehdelle 29.12.1976

Suomen itsenäisyyspäivän ja Lokakuun Suuren vallankumouksen vuosipäivän välillä on kuten tiedetään läheinen yhteys. Suomen itsenäisyyden 60-vuotisjuhlapäivää tullaan viettämään 6.12.1977 eli miltei tasan kuukausi Lokakuun Suuren vallankumouksen 7.11.1977 viettävän kuusikymmenvuotisjuhlan jäkeen. Edelleen näillä merkkipäivillä on myös läheinen historiallinen yhteytensä, mitä korostaa lisäksi se, että 31.12.1977 tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä kun Neuvostohallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden.

Olen vakuuttunut siitä, että näillä hyvin tunnetuilla historiallisilla tosiseikoilla tulee olemaan huomattava merkitys maittemme välisen ystävyyskuukauden ohjelmassa, kun sitä perinteiseen tapaan vietetään vuonna 1977 marraskuun 7 päivän ja joulukuun 6 päivän välillä.

Menneenä vuonna keskinäisen luottamuksen leimaamat hyvät naapuruussuhteet Suomen ja Neuvostoliiton välillä ovat kehittyneet edelleen ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäisen avunantosopimuksen lujalta pohjalta. Liennytyskehitys ja Euroopan turvallisuus- ja yhteisytökonferenssin päätösasiakirjat ovat antaneet uusia virikkeitä myös keskinäiselle yhteistyöllemme. Olen vakuuttunut siitä, että tämä suotuisa kehitys tulee jatkumaan myös alkavana vuonna. Tässä yhteydessä haluan korostaa laajojen kansalaispiirien, erityisesti ystävyysseurojen, osuutta kansojemme välisen ystävyyden syventämisessä.

Liennytyskehityksen kannalta Helsingin huippukokousta seurannut vuosi on yleisesti ottaen vastannut odotuksia. ETYK:in päätösasiakirjan pohjalta on ryhdytty soveltamaan yhteisesti sovittuja päätöksiä käytäntöön, mikä on vaatinut ja vaatii edelleen määrätietoista työtä. Tähän mennessä saavutettuja tuloksia on pidettävä rohkaisevina.

Poliittisen jännityksen liennytys ei voi kuitenkaan muodostua kestäväksi, ellei samanaikaisesti saavuteta edistystä sotilaallisen liennytyksen alalla. Toivoinkin, että alkavana vuonna saavutettaisiin edistystä nimenomaan aseidenriisuntaa koskevissa kysymyksissä.

Toivotan neuvostokansalle onnellista uutta vuotta ja parhainta menestystä sen työssä rauhan ja edistyksen puolesta.