Muistiinpanoja 26.3.-24.5.1950

Työpalkat.

26/3 1950 neuvottelu Karikoski + Tuomioja.

Karikoski selosti SAK:n vaatimusta. Se merkitsee miehille vähän alle 15 % palkankorotusta nykyisestä palkkatasosta ja naisille vähän yli 15 % korotusta. Käytännössä se merkitsee vuodessa tehdasteollisuudessa 8.1 miljardia, metsä- ja niittotöissä 3.0 ja teollisuuden toimihenkilöille 1.4 = 12.5. Palkat vuodessa 180 mrd. teollisuudessa n. 1/2 siitä, 15 % nousu yht. 24 mrdia. Sitä ei kestetä.

SKT vastannut tänään SAK:lle. Ovat valmiit hyväksymään n. 5 % korotuksen, joka siis tekee n. 4 mrd., mutta siinä otettava huomioon 7 1/2 % korotus. Ovat myös valmiit [lupaamaan] jonkinlaisen puolautomaatin indeksikorotuksissa.

Sanoimme K:lle, että hallitus ei tule määräämään palkkoja yli STK:n lupausten. Luottoa ei tulla lisäämään.

Laajat lakot tuntuvat todennäköisiltä. Ne alkaisivat 28/4. Varustauduttava!

7/3 pyysin, että Kleemola kutsuisi SAK:n miehet luokseen ja ilmoittaisi, että hallitus ei tule valtalain nojalla määräämään korkeampia palkkoja kuin mihin STK menee. SAK:n miehet eivät olleet suvainneet tulla.

29/3 iltakoulussa laaja keskustelu asiasta. Kleemola sai valmistaa koko palkkasäännöstelyn kumoamista. Varustauduttava lakkoihin. Taloudellinen selvitys talousasemasta ynnä propagandan valmistelu lakkoja vastaan!

Naiset talous 1906 - elinkust. 845.

Neuvotteluja ammattiliittojen ja vast. työnantajaliittojen kesken käyty menestyksellä. Vaatimukset 14-138 %:iin.

3/5 SAK päätti esittää uhkavaatimuksen. Ellei sopimusta 7/5 klo 24.00, yleislakko alkaa  8/5 klo 5.00. Siitä tuli tieto kirjallisesti 4/5 klo 14.00. Vn kutsui virallisen neuvottelun STK:n ja SAK:n välillä. Tässä neuvottelussa kumpikin osapuoli oli valmis saattamaan neuvottelut keskusjärjestöjen keskeisiksi. Sovittiin, että neuvottelut alkavat 5/5 klo 11.00.

28/4 Vn oli pyytänyt, että neuvottelut palautetaan keskusjärjestöille. SAK ei siihen suostunut, koska "tilanne ei ollut kypsynyt", kuten Lindblom 4/5 sanoi.

6/5 Kleemola mukana neuvotteluissa. Ne päättyivät tuloksettomina klo 15.00. Kleemola tarjosi välitystä. Hallituksen Tarjanne, Solin ja Sumu torjuivat ja pyysivät saada neuvotella keskenään ja lupasivat ottaa yhteyden Kleemolaan. Eivät ottaneet ja pyysivät päästä JKP:n luo, joka otti heidät vastaan. Kun JKP sai minut käsiinsä, olivat Solin ja Sumu JKP:n luona. Menin JKP:n luokse 16.15. JKP kertoi, että S + S olivat yhteisesti esittäneet, että Fagerholm otettaisiin neuvottelijaksi l. välitysmieheksi. JKP lupasi saattaa tämän minun tietooni. Kun JKP oli sanonut, että hän on kuullut hallituksen ojennelleen Tarjannetta, olivat molemmat osapuolet sen torjuneet ja arvostelleet T:tta.

6/5 hallitus sopi, että F.holm nimitetään välitysmieheksi. STT:lle annettiin asiasta hallituksen taholta uutinen, jota STT ei julkaissut, vaan jätti pois. Hallitus halusi sanoa, että F:holm oli molempien osapuolten esittämä.

7/5 oli hallitus koolla klo 19.00. Klo 20.00 tuli F:holm neuvotteluun ja esitti, minkälainen on tilanne. SAK:n minimivaatimus: 15 % yleiskorotus vähintään 12 mk/t miehille; 10 mk/t naisille. Indeksikorotus kuukausittain 5 %. Lähtökohta 850 (maalisk.) Työnantajat 10 %, lähtökohta 874 (toukok.). Työnantajat ovat valmiit menemään 12 1/2 %. Eivät mene yli, jollei hallitus heitä pakota. F:holm ei sanonut lopullista ehdotustaan, mutta arveli sen olevan = SAK, mutta lähtökohta 860. Kun kysyttiin maatalouden hinnoista, mainitsi F. että hän edellyttää, että hinta on nostettava, työnantajat laskenut, että jos suunnilleen hänen ehdottamansa linja hyväksytään, tietää se lisää 3 mk maito, 6 mk ruis, 7 mk vehnä, 30 mk liha ja 20 mk kananmunat. Hallitukselta ei F. pyytänyt kannanottoa.

Kutsuimme työnantajat. He väittivät, että työnantajapuoli ei ole mennyt 12 1/2 % korotukseen, he kestävät vain 10 %. Hallitus sanoi, että se ei mene suosittelussaan pitemmälle, kuin minkä STK hyväksyy, mutta ei katso voivansa sitä vastustaa. Maataloustyönantajat myöhemmin, joille sanottiin, että hallitus haluaa turvata maataloudelle hintakompensaa-tion.

Myöhemmin illalla tuli tieto, että työnantajat ovat taipuneet F:holmin välitysehdotukseen, joka oli sama kuin hallitukselle esittämä. Mutta työnantajat ilmoittivat: ehtona on, että tiedonannossa lausutaan että työnantajat ovat tehneet päätöksen "yhteisymmärryksessä valtioneuvoston kanssa". Jollei tätä tule, he eivät taivu ja hallitus saa ottaa yleislakon vastuulleen.

Äänestys vn:ssa. 3 ehdotusta:

I "Vn. ei katso voivansa vastustaa".

II "Yhteisymmärryksessä vn:n kanssa".

1. äänestys: I vaihtoehto: Tiitu, Miettunen, Riikonen, Kannisto, Sukselainen, Vilhula, Luukko, Kekkonen = 8.

II vaihtoehto: Meinander, Kleemola, Heljas, Törngren, Gartz, Vesterinen = 6.

2. äänestys: I vaihtoehto lopullisesti: Miettunen, Riikonen, Kannisto, Vilhula, Kekkonen = 5.

I vaihtoehto ensisijaisesti; jollei se tyydytä työnantajia II vaihtoehto: Tiitu, Meinander, Kleemola, Sukselainen, Heljas, Törngren, Gartz, Luukko, Vesterinen = 9.

Kleemola ilmoitti puhelimessa: työnantajat eivät taipuneet "ei vastusta", uhkasivat yleislakolla kuten F:holmkin. Kleemola ilmoitti II vaihtoehdon.

Asia oli vn:n kannalta loppuun käsitelty.

8/5. Annoin haastattelun A.P:lle.

Fagerholmin vastaus: Minun vastine. Ja F:holmin uusi vastine. Jätin siihen.

Saatoin huomata, että F:holmin raju kielenkäyttö nostatti minua vastaan myrskyä.

10/5 iltakoulu.

Kleemola selosti mitä merkitsee F:holmin sopimuksessa "työmarkkinajärjestöt positiivisesti mukana hintakompensaatiota ratkaistessa". Mikä on hintakompensaation suuruus. Työnantajat 18.557 milj. Jos se kompensoidaan maidolle, leipäviljalle, sianlihalle ja kananmunille, saadaan niillä 75 % kompensoiduksi + 7 mk rukiiseen 1.1 + 8 mk vehnä 1.370 + 4.25 maito = 9.030 + 30 mk sianliha 1.650 + 30 mk kananmunat = 0.550 [arviolta] yht. 13.600 miljoonaa. Miesten palkat nousivat 22.64 mk/t ja naisten 21.74 mk/t.

SAK on esittänyt ja työnantajat ovat tähän yhtyneet, että hintoja ei nostettava ennen jäsenäänestyksen päättymistä.

Sovittiin: tiedustellaan 11/5 porvarillisilta ryhmiltä, onko päätös annettava heti vastoin työnantajaliiton tahtoa, vaiko vasta 20/5 jälkeen.

11/5 oli Kleemola ollut maat. työnantajien kanssa neuvotteluissa. SAK:n taholta oli esitetty toivomus, että hinnoista ei puhuttaisi ennen äänestystä. 24/5 SAK:n kokous. Aikaisintaan 1-2/6 neuvottelu hinnoista. Sitten hallitus saisi päättää. Tätä SAK suosittelee, jotta voitaisiin turvata sos.dem. asema SAK:ssa. Työnantajat yhtyvät tähän suositteluun. SAK:n taholta Kleemolalle ilmoitettu, että se tahtoo positiivisessa mielessä neuvotella, mutta ei ottaa vastuuta komiteassa käsittelystä omien joukkojensa takia.

12/5 luonani kokoomuksen Tuura, Heikkilä, Kölli. Esitin asian. Katsoivat että ei ole syytä korottaa ennen SAK:n kokousta. Lupasivat ryhmätuen.

Ruotsalaiset ovat olleet samalla kannalla.

12/5 maalaisliitto asettui sille kannalle, että maito on korotettava heti. Vähemmistö: kaikki hinnat korotettava heti.

15/5 Kleemola ilmoitti, että Antikainen lupautunut saapumaan 27/5 ratkaisevaan hintaneuvotteluun.

15/5 neuvottelu Karikosken + Törngrenin kanssa. Karikoskelle selitettiin juurta jaksaen, mistä on kysymys. Kkoski ei muka tiennyt, että Salin ja Sumu kävivät JKP:n luona. Sanoi itse puoltaneensa 10 % korotusta, mutta puunjalostusteollisuus oli valmis melkein mihin vain. Gräsbeck, kork. 60.000 t juuri lastattavana Englantiin.

24/5 iltakoulussa Kleemola maatalouden kompensaatiosta.

Maataloustuottajat laskeneet, että maatalous vaatisi 14.638 milj. mk kompensaationa mutta siinä on otettu lukuun sen vajauksen täyttäminen, mikä tulee v. 49-50 nim. 5.678 milj. mk. Jos tästä vähentää 3.5 miljaardia ja vielä 300 mmk, saadaan lopputulokseksi n. 11 miljaardia. Se on +3:50 maidosta 5 a 6 viljasta, 15 mk sianlihasta. Pohjois-Suomelle budjetissa n. 650 milj. mk avustusta. Jos kuoritun maidon hintaa nostaa 50 p, voidaan voin hintaa alentaa 10-11 mk:lla.