4.6.1958 Helsingissä

PUOLUSTUSVOIMIEN TEHTÄVÄ

Vietämme tänään puolustusvoimiemme 40-vuotisjuhlaa. Kuluneet neljä vuosikymmentä ovat osoittaneet puolustusvoimiemme arvon itsenäisen Suomen suojelijana.

Puolustusvoimiemme tärkeimpänä tehtävänä on koulutus- ja kasvatustyö. Rauhanajan koulutuksen päämääränä on kasvattaa ja kouluttaa taitavia taistelijoita suojaamaan maata ulkopuolisilta hyökkäyksiltä. Mutta yhtä arvokkaana päämääränä pidetään sen riveissä palvelevien nuorten miesten kehittämistä maanpuolustushengen elähdyttämiksi kansalaisiksi, jotka asevelvollisuutensa päätyttyä ovat kypsiä osallistumaan rakentavaan työhön itsenäisen isänmaan onneksi ja menestykseksi. Näiden päämäärien saavuttaminen vaatii jatkuvaa ponnistusta koulutettavilta ja kouluttajilta. Nämä ponnistukset eivät ole turhia. Ne tulevat isänmaan hyödyksi.

Synnyinmaamme on saanut kokea kovia kohtaloita itsenäisyytemme aikana. Kansamme on ollut pakko ase kädessä puolustaa maata. Rauhanajan koulutus- ja kasvatustyön tulokset ilmenivät myönteisinä taistelujemme vuosien varrella. Kotiaskareistaan sotaan temmatut miehet näyttivät silloin kouluttajiensa ja kasvattajiensa rinnalla taistelijantaitonsa ja alttiutensa järkkymättöminä maan puolustajina suurintakaan uhria kaihtamatta.

Isänmaan puolesta kiitän Suomen nykyisiä puolustusvoimia samoin kuin kaikkia niitä, jotka sen riveissä ovat työtä tehneet kuluneiden 40 vuoden aikana.

Me olemme kohtalon kovina vuosina oppineet ankaran läksyn. Me tiedämme, että vain kansa, joka on tarvittaessa valmis vapauttaan puolustamaan, voi säilyttää oikeutensa kuulua vapaiden kansojen piiriin. Mutta me tiedämme myös, että pieni kansa pystyy tämän suorittamaan vain yksimielisyytensä ja sisäisen eheytensä säilyttämällä. Rauhan aikana on maanpuolustusasiaa niin vaalittava, että se säilyy yhteisenä, meitä kaikkia yhdistävänä isänmaallisena kysymyksenä.

Puolustusvoimien puolesta kiitän nyt vihittyjen lippujen lahjoittajia. Lausun luottamukseni siihen, että suomalainen sotilas seuraa nyt vihittyjä lippuja samaa uskollisuutta ilmentäen, jota hän on aina osoittanut isänmaataan kohtaan.

Me suomalaiset olemme rauhaa rakastava kansa. Meidän hartain toiveemme on rakentaa rauhassa isäimme maata. Korkeimpaan uskoen katsomme toiveikkaina ja luottavaisin mielin tulevaisuuteemme.