Muistio, keskustelu Lebedev-Kekkonen 31.10.1953

Erittäin luottamuksellinen

Alustava muistio (lyhennys)

Kekkonen: Minun on annettu ymmärtää, että voisin tulla keskustelemaan min. Lebedevin kanssa. Teen sen mielelläni, mutta edellytän, että emme puhu Suomen hallituskysymyksestä.

Lebedev: Kaikkihan siitä puhuvat. Mutta se on Suomen sisäinen asia.

K: Kauppasopimusvaltuuskuntamme on esittänyt, että saisimme länsivaluuttoja.

L: Asiaa on tutkittu, voitte saada 10-15 % myyntinne määrästä.

K: En tunne laskelmia, luulisin, että tuo riittää.

L : Jos pääministeri Kekkonen kääntyy neuvostohallituksen puoleen ja pyytää lainaa, tulee hallituksemme sen myöntämään.

K: En tunne asiaa. Tulemme sitä tutkimaan.

L: Olemme valmiit lisäämään ostojamme Suomesta. Tarvitsemme paljon paperia. Voimme korottaa muitakin viisivuotissopimukseen sisältyviä ostomääriä. Olemme valmiit aloittamaan viipymättä neuvottelut uudesta pitkäaikaisesta kauppasopimuksesta.

K: Olen antanut jo keväällä tehtäväksi ryhtyä meidän puoleltamme valmisteluihin uutta viisivuotiskauppasopimusta varten.

L: Lähtökohtana maittemme välisessä politiikassa on se, että noudatetaan sitä ystävyyden politiikkaa, josta on tehty sopimus v. 1948. Jos tämä lähtökohta on olemassa, on neuvostohallitus valmis neuvottelemaan Suomen kanssa muistakin kuin edellä mainituista asioista.

K: Suomi pitää tietenkin kiinni v. 1948 sopimuksesta.

L: Jos tämä edellytys on lähtökohtana, että Suomessa harjoitetaan v. 1948 sopimuksen mukaista ystävyyden politiikkaa Neuvostoliittoa kohtaan, on neuvostohallitus valmis aloittamaan uudelleen neuvottelut Saimaan kanavasta ja lopputulos on positiivinen. On olemassa muitakin asioita, joista voidaan neuvotella.

K: Suuriakin?

L: Mitä tarkoitatte?

K: Nämä tässä ovat suuria, näihin verrattavia.

L: Jos v. 1948 sopimuksen hengessä toimitaan, voidaan keskustella muistakin kuin edellä mainituista asioista, suuristakin.

K: Minulla on nyt paljon miettimistä.

L: Teillä on vähän aikaa.

K: Senkin vuoksi.

Sovittiin, että vanhan puheen mukaisesti käyn lähetystössä katsomassa filmien esitystä keskiviikkona 4/11 1953 klo 19.