Landshövding Ragnar Lassinantti      22.4.1974 Luleå

Min makalöse Broder,

Jag har fått Ditt brev och läst det med stort intresse. Det tal till Ditt majestät som åtföljde brevet var ett utomordentligt exempel ej blott på Din förmåga, utan också på Din skicklighet i att använda Ditt stora kunskapsförråd för att åtminstone belysa aktuella spörsmål.

Jag är mycket nöjd med mitt besök i Stockholm och med det mottagande mitt tal erhöll. Även tidningspressen i Finland har förhållit sig positivt till talet. Givetvis finns det ett par undantag; jag talade kantänka för mildsint och hade givit mig i väg till grannlandet för att skälla på arbetsgivarna i Finland. Men slika dumheter hör till saken. Annars vore vi ju icke finnar.

Jag hade hoppats att få träffa Frida och Dig i Stockholm, men jag visste ju om Ditt förhinder. Jag ar inte saker på om jag kan ta skidsemester i Armen i Lappland, för president Jonas^1, som redan är död men vars blodomlopp läkarna har lyckats hålla i gång, kommer säkert att döden dö inom kort. Jag skall resa till hans begravning. Meningen var ju att jag den 14.5.1974 skulle resa på statsbesök till Österrike.

Jag önskar Kalottkonferensen all framgång. Mötet forsiggår vid en viktig tidpunkt med ökade möjligheter att uträtta mycket nytt.

--------

1 Österrikes förbundspresident Franz Jonas.

--------