Oikeusministeri Kekkonen: Ed. Syrjästä vastaan minun on pakko huutaa ed. Räisäseltä apua. Ed. Räisänen jätti eilen oikeusministerille osoitetun kysymyksen, jossa hän esittää leimuavan vastalauseen sitä vastaan, että on annettu asetus, jossa ammattivirastolle, vankeinhoitovirastolle, on siirretty suuri osa niitä tehtäviä, jotka aikaisemmin oli oikeusministerin suoritettavana. Jos nyt hyväksytään se käsityskanta, jonka ed. Syrjänen täällä esitti, että hallituksilla ei ole oikeutta ammattiasioissakaan menetellä oman mielensä mukaan, vaan heidän täytyy nöyrästi totella sitä keskushallitusta, joka esiintyy asiantuntijana, niin tämä on mitä jyrkimmässä ristiriidassa sen käsityksen kanssa, jota ed. Räisänen edustaa. Ja minä sentään rohkenisin luulla, että ed. Räisäsellä on tässä suhteessa, vaikka hänen kysymyksensä kohdistuukin oikeusministeriötä vastaan, on sittenkin parlamentaariselta kannalta paremmat perusteet kuin ed. Syrjäsellä. Jos tätä asiaa, joka nyt on esillä, tarkastellaan yksinomaan asiallisena kysymyksenä ja jätetään siitä pois kaikki kielikysymykset, niinkuin minä tahtoisin tehdä, niin silloin me emme voi olla hyväksymässä ed. Syrjäsen esittämiä periaatteita. Ne ovat parlamentaariselta kannalta katsoen suorastaan uhkarohkeita. Jos tässä maassa sosialidemokraattinen hallitus joskus joutuu asioita käsittelemään, niin minä olen vakuuttunut siitä, että ed. Syrjäsen puheenvuorot ovat hiukan toiseen suuntaan käyvät kuin mitä ne tällä kertaa ovat. Minä pakostakin joutuisin epäilemään, että ed. Syrjänen on tässä asiassa ottanut hiukan epäasiallisiakin näkökohtia huomioon, vaikka hän täällä vakuutti toista. Jos minun epäilykseni ovat väärät, niin minä olen siitä hyvin iloinen.