III

Äänioikeuden toteaminen

Kunnallisen äänioikeuden aineellinen sisältö määräytyy edellä selostettujen äänioikeuden yleisten edellytysten ja menetysperusteiden mukaan. Kaikki ne henkilöt, jotka siten toteuttavat äänioikeuden saamiselle asetetut ehdot, että täyttävät äänioikeuden yleiset edellytykset ja ovat vapaat menetysperusteiden nojalla tapahtuvasta äänioikeuden menetyksestä, ovat äänioikeutettuja aineellisessa mielessä. Mutta tämä abstraktinen oikeus ei vielä sellaisenaan edellytä oikeutta ottaa osaa tiettyyn vaaliin. Osanotto-oikeus vaaliin on kunnallisoikeutemme mukaan riippuvainen ennen vaaleja tapahtuneesta aineellisessa mielessä äänioikeutettujen henkilöiden luetteloimisesta, äänioikeuden toteamisesta. Aineellisen äänioikeuden sivulla on täten olemassa muodollinen äänioikeus, s.o. ennakollisesti vahvistettu oikeus ottaa osaa tiettyyn vaaliin.

Äänioikeuden toteaminen ja siis muodollisen äänioikeuden vahvistaminen tapahtuu kunnallisvaaleissa vaaliluettelojen laatimisella. Vaaliluetteloon äänioikeutettuna merkitty on oikeutettu ottamaan osaa siihen vaaliin, jota varten vaaliluettelo on tehty.

Vaaliluettelon laatii kunnallishallitus, kuten siitä myöhemmin tehdään selkoa.