1970

Pääministeri Mauno Koivisto                 7/1 1970

Hyvä Veli,

  Olen miettimästä päästyäni miettinyt Nordek-asiaa, ja olen päätynyt seuraaviin punkteihin (kuten Paasikivi tapasi sanoa):

  1. Suomi ei voi olla mukana EEC:ssä enempää täysjäsenenä kuin assosioituneenakaan, ei välittömästi eikä Nordekin kautta.

  2. EEC:n laajeneminen osan pohjoismaita käsittäväksi ei ole Suomen edun mukaista.

  3. Suomi voi jatkaa neuvotteluja Nordekin muodostamiseksi.

  4. Sen varalta, että jokin Nordekin suunnitelluista jäsenmaista aloittaa neuvottelut liittymisestä EEC:hen, Suomen tulee hyvissä ajoin esittää varaus, että Nordek-neuvottelut tulee viipymättä keskeyttää siihen saakka, kunnes neuvottelut ovat päättyneet.

  5. Jos neuvottelut EEC:n kanssa päättyvät siihen, että asianomainen maa liittyy EEC:hen, merkitsee se Nordek-hankkeen loppua.

  6. Jos neuvottelut johtavat siihen, että asianomainen maa ei pääse EEC:hen ja se yritys siten raukeaa, aloitetaan Nordekin perustamista koskevat neuvottelut siitä, mihin ne olivat pysähtyneet.

  Kun viime kerralla tavatessani esitin tämäntapaisen suunnitelman, se oli minulle itsellenikin vielä jollakin tavalla konturlös, kuten ruotsalaiset tapaavat sanoa. Nyt se on selventynyt ja kirkastunut. Mikä on erittäin tärkeä puoli on se, että Nordekin mahdollinen kaatuminen ei ole tämän jälkeen vieritettävissä Suomen syyksi; kaataminen jää niiden niskoille, jotka valitsevat EEC:n ennen Suomea.