Jäljennös.

Berlin, 27/3 -32.

Maisteri K.J. Wedenoja,

Helsinki.

Hyvä Veli.

Olen saanut sekä virallisen "erokirjan" että yksityisen kirjeesi. Edellisessä ollut tieto ei tullut minulle mitenkään yllättäen, sillä luettuani lehdistä, että Liitto on ollut pakotettu lopettamaan liiketoimistonsa, oli minulle selvää, että Liiton kannalta on parasta Sinun ottaa hoitoosi "Maalaiskunta", josta aikoinasi luovuit liiketoimiston ottaessa aikasi. Kirjoitinkin erostani jo ennen kirjeesi tuloa emännälleni ja olin juuri aikeissa kirjoittaa Sinulle ja ilmoittaa valmeuteni luopumaan toimestani, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Yksityisessä kirjeessäsi olevat tiedot sitävastoin olivat minulle yllätys, en ollut luullut asioiden joutuneen niin "piippuun". Ilmankos Hitler täällä taistelee raharuhtinaita vastaan!

  Lopputulosta omassa asiassani en näinollen valita, mutta saanen sanoa suoraan, että muotoon en voi olla tyytyväinen. Kun pyysin opintolomaa, ilmoitin Sinulle nimenomaan, että jos Liiton kannalta on parempi, pyydän suorastaan eroa. Asetuit silloin lomanpyynnön kannalle. Kun tiesit näinollen alttiuteni oma-alotteiseen eroon, mikäli se katsotaan Liiton edun kannalta suotavaksi, olisin odottanut, että minulle olisi toverillisesti tehty selkoa tilanteesta ja suunnitelmista, jolloin luonnollisesti olisin pyytänyt eroa toimestani; menettely, joka mielestäni olisi ollut sympaattisempi erikoisesti minulle mutta arvatenkin muillekin, ja joka ei olisi Liitolle tuottanut mitään lisäkustannusta. Nyt sensijaan turvauduttiin kiireellä kuukauden irtisanomisaikaan, jota aikaa lisäksi ulkomailla ollessani en voi käyttää sen oikeaan tarkoitukseen: uuden toimen hankkimiseen.

  Esitän tämän viimeksimainitunkin näkökohdan, joka ei olisi tullut mieleenikään, jos minulle olisi - kuten kohtuudella voin toivoa - suotu tilaisuus pyytää itse toimestani eroa. Se olisi ollut sitä helpompi kun ensi talvena olisin tuskin Liitossa voinut olla 2 tuntia enempää päivässä.

  Huomatuksessani, kuten näet, ei ole itse asiaa vastaan mitään, päinvastoin lopputulos oli ainoa oikea, mutta kyllä asian järjestämistä vastaan. Se puoli on minulle läheinen. Rohkenen kuitenkin vielä toivoa, että huomioonottaen ylläesittämäni liiton hallituksen - tai työvaliok. - päätös muutettaisiin sellaiseksi, että minulle on pyynnöstä myönnetty ero ja ensi Maalaiskunnan numeroon, josta nimeni poistetaan otsikosta, pantaisiin lyhyt uutinen, että U.K., joka jo puolen vuoden ajan on ollut ulkomaisella opintomatkalla, on pyynnöstään saanut eron M.L:n palveluksesta ja tulee Maalaiskunnan toimituksesta huolehtimaan j.n.e. Toivomukseni täyttämisestä ei pitäisi käsittääkseni olla kenellekään vahinkoa, minulle henkilökohtaisesti [sillä] olisi merkitystä.

  Samalla käytän tilaisuutta hyväkseni, lausuakseni Sinulle parhaat kiitokset hyvästä yhteistyöstä lähes viiden vuoden aikana. Liitossa työskentely on jättänyt minuun hyvän muiston.

Sinun

Urho Kekkonen

PS. Poistanet kaikessa hiljaisuudessa nimeni "Maalaiskunnasta"

Sama.