Syyskuussa 1964

Herra Ministerineuvoston Puheenjohtaja^35

  Pyydän saada kiittää ystävällisestä kirjeestänne, jonka olette osoittanut minulle ja kauttani Suomen kansalle Suomen sodasta irrottautumisen 20-vuotispäivän johdosta.

  Kaksikymmentä vuotta on kansojen historiassa suhteellisen lyhyt ajanjakso. Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kehityksessä on kuitenkin tässä ajassa tapahtunut syvällinen uudistuminen. Kun sodan päätyttyä asetimme tavoitteeksi keskinäiseen luottamukseen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen perustuvan naapurisovun katkeria taisteluja käyneiden kansojen välillä, oli varmaan monia, jotka pitivät tätä epäonnistumaan tuomittuna yrityksenä. Tänä päivänä maittemme välillä vallitsevat luottamukselliset suhteet ja vilkas rauhanomainen vuorovaikutus kaikilla elämän aloilla ovat kansainvälisessä elämässä jo niin vakiintuneet, että niiden suhteen ei millään taholla voi enää esiintyä epätietoisuutta. Mikä kaksikymmentä vuotta sitten tuntui oudolta ja epätodelliselta on nyt luonnollista ja yleisesti hyväksyttyä. Rauhanomaisen rinnakkaiselon periaatteet tunnustetaan nyt ainoaksi kestäväksi perustaksi kansojen välisissä suhteissa.

  Suomen ja Neuvostoliiton välinen raja, joka kaksikymmentä vuotta sitten oli rintama ja taistelukenttä, on tänä päivänä rauhan raja. Tätä tulosta ei ole saavutettu helposti, niin kuin kirjeessänne toteatte. Sen hyväksi on molemmin puolin tehty jatkuvasti ja määrätietoisesti työtä. Yhteisvoimin ovat kansamme voittaneet menneisyyden. Tätä rauhan työssä saavutettua voittoa tahdomme me suomalaiset kaikin keinoin edelleen vaalia ja vahvistaa.

  Olenkin vakuuttunut siitä, että siltä vankalta pohjalta, joka kahden viime vuosikymmenen aikana on luotu, Suomen ja Neuvostoliiton hyvät naapuruussuhteet tulevat myös tulevaisuudessa lujittumaan ja kehittymään. Rauhan tieltä, jolle 20 vuotta sitten astuimme, emme tule poikkeamaan.

  Pyydän saada toivottaa Neuvostoliiton kansoille ja henkilökohtaisesti Teille, Herra Puheenjohtaja, parhainta menestystä työssä rauhan hyväksi.