Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

Muuttuva toimintaympäristö


Suomen kansalliskirjasto eurooppalaisessa huippuyliopistossa
1 Aluksi
2 Muuttuva toimintaympäristö
3 Kohti verkkokirjastoa
4 Veteen piirretty viiva
tulosta Tulostettava versio
Kun toimintaympäristön muutoksista tulee puhe, niistä tärkeimmäksi on nostettava kasvava kansainvälistyminen. Helsingin yliopiston verkkoetusivun otsakkeessa lukee komeasti: ”Eurooppalainen huippuyliopisto”. Lähitulevaisuutta kaudelle 2004-2006 visioidaan yliopistomme strategiassa näin: “Helsingin yliopisto vakiinnuttaa asemansa Euroopan parhaiden monitieteisten yliopistojen joukossa. Sen tutkimukseen ja tutkintojen tasoon luotetaan ja siellä kukoistavat erityisesti tieteenalojen rajat ylittävä tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus.” Toimintaansa tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen painottavalla yliopistolla tulee olla hyvät tietoaineistot ja niiden käyttöä asiakaslähtöisesti tukevat palvelut.

Kansalliskirjastolla on koko maan kirjastolaitoksen osaamisen ja laadun kehittämisessä päävastuu. Sen tehtävänä on valmentaa koko kirjastolaitosta näköpiirissä oleviin toimintaympäristön muutoksiin. Kansallisen kulttuuriperinnön käyttö lisääntyy. Myös sähköinen julkaiseminen kasvaa kaikilla tieteenaloilla, mutta se tapahtuu eri tahtiin. Sekä itsenäiskäyttöiset verkkopalvelut että virtuaalinen opetus ja oppiminen lisääntyvät. Tällä kaikella on oleellisia vaikutuksia tutkijoiden, opiskelijoiden ja kirjastojen työhön.

Kansalliskirjasto vastaa kansakunnan julkaistun kulttuuriperinnön säilymisestä ja sen asettamisesta sekä nykyisten että tulevien käyttäjien saataville. Sen vuoksi aineistoja siirretään uusille korvaaville välineille, nykyään pääasiassa digitaaliseen muotoon. Kansalliskirjaston tehtävänä on huolehtia myös niistä edellytyksistä, joiden avulla Suomessa tuotettu tieto ja suomalainen kirjallinen kulttuuri asetetaan saataville muualla maailmassa.


«  1  2  3  4  »
URN:NBN:fi-fe20031645