Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Itsesensuurin käsite


Suomalaisen sensuurin läpileikkaus
1 Aluksi
2 J.V. Snellmanin kohtalo
3 Sananvapauden puitteet
4 Sotasensuurin olemus
5 Täyskäännös - sodasta rauhaan
6 Kiertoilmauksia – rajoitusten vaikutus
7 Itsesensuurin käsite
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Suomen sanomalehdistön Neuvostoliitto-kuvaan vaikutti 1944-1991 välisenä aikana tuo yhä laajempaa ulkomaista julkisuutta saanut Suomen lehtien ja radion itsesensuuri eli toimittajien näkökulmasta arkailu ja liioiteltu varovaisuus Neuvostoliittoa kuvattaessa. Erityisesti 1970-luvulla itsesensuuria ilmeni Suomen tiedotusvälineissä. On syytä korostaa, että tässä yhteydessä itsesensuurilla ei tarkoiteta kaikkia sen tehtäviä, kuten esimerkiksi rikos- tai henkilöuutisten vastuullista julkisuusharkintaa, jonka tulee aina kuulua hyvään journalismiin. Itsesensuuria ei siten tule sekoittaa yhteisesti sovittujen eettisten säädösten noudattamiseen (vrt. englannin self-regulation/ self-censorship).

Tiivistäen itsesensuurilla tarkoitetaan tässä yhteydessä (1944–1991) kustantajien ja toimittajien taipumusta välttää Neuvostoliiton ja myös muiden sosialististen maiden arvostelua. Tällainen itsesensuuri ilmeni lähinnä kahdessa muodossa: 1) idänpoliittisiin riskeihin ja neuvostouhkaan kohdistuvana liiallisena varovaisuutena, aitona pelkona ja 2) sisä- ja valtapoliittisista motiiveista lähteneenä taktisena vaikenemisena ja joukkotiedotuksen säätelynä eli poliittisen valtapelin aseena.

Kuvatunlaisen itsesensuurin luonteeseen kuuluu lopulta se, että ilmiötä on hyvin vaikea havaita silloin kun se vallitsee. Itsesensuurihan mekanismina toimii paljolti piilotajuisella tasolla. Sen on sanottu olevan ”viekas väline” vallanpitäjien käsissä. Neuvostoliitto on luhistunut ja kommunismin utopiaan kuuluneet tabut ovat rikkoutuneet. Missä ulkoista itsesensuuria sitten voisi nyt olla, mihin se on siirtynyt? Ulkoisia rajoituksia voi esiintyä vanhan tradition mukaan Venäjää koskevissa asioissa myös EU:n aikana. Siitä on käyty keskustelua esimerkiksi Suomen turvallisuuspolitiikkaan ja Nato-jäsenyyteen liittyen. Euroopan unionin mahdolliset vaikutukset julkiseen sanaan taas ovat oma tutkimaton lukunsa.

Niin ulko- kuin sisäpoliittisella tasolla liioiteltu - tai taktinen – varovaisuus, itsesensuuri voi esimerkiksi edistää ja suojella mitä tahansa ”muoti-ismiä”. Sananvapauteen ja sen rajoituksiin on suhtauduttava tarkkaavaisesti. Uusia tabuja on aina olemassa.


«  1  2  3  4  5  6  7  *  »
URN:NBN:fi-fe20031633