Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

Helppoa tulevaisuuden ennustamista


Ekholm, kitara ja media
1 Kitarasankari
2 Kuunnellaan vielä tämä...
3 Miehellä on oltava intohimoja
4 Kulttuurimeemien maisema
5 Helppoa tulevaisuuden ennustamista
6 Välitilassa
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Mitä enemmän meillä on kulttuuria, sitä enemmän meillä on oltava myös erottelukykyä, tasojen hallintaa ja historiatietoisuutta. Pääosin lähihistoriatietoisuus liittyy ikääntymiseen, koska kulttuuri on kiertotaloutta, jossa toteutuu aina jossain muodossa vastakohtien yhteys ja symbolinen taistelu.

Mediakulttuurin alueella on itse asiassa helppo ennustaa, mitä tuleman pitää. Medioiden lähitulevan ennustaminen ei siis ole vaikeaa. Ensimmäinen arkihavainto on, että mediakulttuuria tulee aina vain enemmän. Kaikki kuoleva löytää tämän puoleisen jatkosarjansa ja uuden elämänsä virtuaalitodellisuudessa. Mediasta, eli teknologisesta välittäjämassasta, tulee jatkuvasti olennaisempi ja kiinteämpi osa sekä ympäröivää todellisuuttamme (eli ensimmäistä luontoa) että omaa ruumistamme ja ruumiimme mieltä, ihmisyytemme muotoa. Sen lisäksi, että pystymme yhä paremmin vaihtamaan uusia varaosia ruumiiseemme, meidän ulokkeemme, McLuhanin kuuluisa sähköiho tai Matrix, muodostuu erottamattomaksi rajapinnaksi meidän ja meistä riippumattoman ympäristön välille.

Mediateknologiasta siirrytään arkipäivän bioteknologiaan, itsenäisistä lokaalisista pisteistä maailmanlaajuisiin rihmastoihin. Kaiken materiaalisen koon pieneneminen ja digitaalinen monistaminen, pienuuteen liittyvä yksiköiden toimintasiirtymien kasvu ja nopea hyödyntäminen, ovat taistelun aseet. Kulttuurinen kloonaus, kunkin aikakauden tunnusmerkkien erityisyyden katoaminen tai paremminkin kaikkien yhtäaikainen esiintyminen ja helppo läsnäolo arkipäiväistyvät. Aikakausien kulttuuriset merkit sulautuvat jatkumoiksi, joissa raha ja erottelukyky hämärtyvät. Vaihtoehtoja ei ole, koska kaikki on samalla tavalla määritelty vastavaihtoehtonsa kautta. Jopa kieltäytyminen ja läpinäkyvyyden peittäminen muodostuvat utooppisiksi saarekkeiksi, joilla on yhä pienempi, hetkellinen tila hengittää.


«  1  2  3  4  5  6  *  »
URN:NBN:fi-fe20031641