Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Painamattomat lähteet


Autonomian alkukauden sensuuri 1809 - 1853
1 Aluksi
2 Improvisaatiota ja ulkopolitiikkaa 1809 – 1818
3 Turun romantiikan tukahduttaminen
4 Sensuurijärjestelmän uudistus 1829
5 Vuoden 1829 sensuuriasetuksen soveltaminen
6 Tuontikirjallisuuden sensuuri 1829 - 1853
7 Suomalaisen romantiikan rajat
8 Sensuurin merkitys suomalaiselle kulttuurille
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Painoasiain ylihallitus, Sensuurikomitean arkisto. Kansallisarkisto.
Luettelot kielletystä kirjallisuudesta 1829 – 1853, 1853.
Luettelot sallitusta kirjallisuudesta.
Pöytäkirjat 1834, 1836.

Painetut lähteet

Dedijer, Vladimir. The Road to Sarajevo. New York: 1966.

Heine, Heinrich. Die romantische Schule. Hamburg: 1856.

Hugo, Victor. Littérature et philosophie mêlées. Paris: 1850.

Juva, Mikko. Suomen kansan historia IV. Kansallinen herääminen. Keuruu: 1966.

Jussila, Osmo. Maakunnasta valtioksi. Suomen valtion synty. Juva: 1987.

Klinge, Matti. Keisarin Suomi. Suom. Marketta Klinge. Helsinki: 1997.

Lanson, G. Histoire de la littérature française. Remaniée et complétée pour la période 1850 – 1950 par Paul Tuffrau. France: 1972.

Lipstadt, Deborah E. Denying the Holocaust. The Growing Assault on Truth and Memory. With a New Preface by the Author. London: Penguin Books, 1994.

Myllyntaus, Timo. Suomen talouspolitiikka ja valtiontalous 1809 – 1860. Teoksessa Jutikkala, Eino – Kaukiainen, Yrjö – Åström, Sven-Erik, Suomen taloushistoria 1. Agraarinen Suomi. Helsinki: 1980.

Nurmio, Yrjö. Suomen sensuuriolot Venäjän vallan alkuaikoina vv. 1809 – 1829. Porvoo: 1934.

Paasivirta, Juhani. Suomi ja Eurooppa. Autonomiakausi ja kansainväliset kriisit (1808 – 1914). Helsinki 1978.

Silfverhuth, Voitto – Kirkon ja keisarin sensuuri. Uskonnollisen kirjallisuuden valvonta Suomessa 1809 – 1865. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia 104. Loimaa: 1977.

Tarkka, Pekka (toim.). Suomen kirjallisuus VIII. Kirjallisuuden lajeja. Keuruu: 1970.

Tommila, Päiviö. Suomen lehdistön levikki ennen vuotta 1860. Porvoo: 1963.

Tommila, Päiviö. Yhdestä lehdestä sanomalehdistöksi 1809 – 1859. Teoksessa Tommila, Päiviö - Landgren, Lars - Leino, Kaukiainen, Pirkko. Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905. Suomen lehdistön historia 1. Kuopio: 1988.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  *
URN:NBN:fi-fe20031635