Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Vuoden 1829 sensuuriasetuksen soveltaminen


Autonomian alkukauden sensuuri 1809 - 1853
1 Aluksi
2 Improvisaatiota ja ulkopolitiikkaa 1809 – 1818
3 Turun romantiikan tukahduttaminen
4 Sensuurijärjestelmän uudistus 1829
5 Vuoden 1829 sensuuriasetuksen soveltaminen
6 Tuontikirjallisuuden sensuuri 1829 - 1853
7 Suomalaisen romantiikan rajat
8 Sensuurin merkitys suomalaiselle kulttuurille
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Vuoden 1829 sensuuriasetus sai aikaan monien ruotsinkielisten sanomalehtien maahantuonnin rajoittamisen. Kotimainen lehdistö ei 1830-luvulla joutunut kahnauksiin sensorien kanssa, vaikka sensuuriylihallitus lupa-asioissa ajoikin usein jyrkempää kantaa kuin senaatti (Tommila 1988:102 – 105).

Sensuurilaitos oli Suomen muun virkamieskunnan tapaan läheisessä sidoksessa yliopistoon. Ylihallituksen puheenjohtajana toimi sijaiskansleri. Sensuurikomitean jäsenistä suurin osa oli korkean akateemisen sivistyksen saaneita ja ansioituneitakin civiksiä (Tommila 1963:88 – 91).

Tommila (ibid.) on käsitellyt lehdistösensuuria seikkaperäisesti, ja ajantasaista ja tarkkaa tutkimustietoa on saatavissa Suomen lehdistön historiasta. On kuitenkin huomattava, että alueellinen sensuuriorganisaatio siirtyi vähitellen kuvernöörien valvontaan, ja näin akateemisen sensuurin vaikutus väheni.

Sensuurin henkisestä ilmapiiristä Tommila (1963:96) kirjoitti:

Hallituksen ja esivallan loukkaaminen käsitettiin mahdollisimman laajasti; ruhtinas [kenraalikuvernööri, Aleksander] Menšikov tähdensi useaan otteeseen, että hallituksen toimenpiteiden arvostelukin oli kiellettyä puhumattakaan siitä, että lehdet olisivat ryhtyneet neuvomaan, miten hallituksen oli meneteltävä eri asioissa. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että olemassa olevien olojen arvostelu, mikäli ei ollut kysymyksessä asia, joka ei mitenkään koskenut esivaltaa, oli kiellettyä, yhteiskunnan epäkohtia ei voitu juurikaan käsitellä eikä niiden suhteen esittää parannusehdotuksia. Äärimmäistapauksessa kiellettiin lehtiä lausumasta toiveita maassa vallitsevan nälänhädän auttamiseksi. Eikä pidetty pahana vain hallituksen arvostelemista, vaan myös sen kiittäminen oli ruhtinas Menšikovin mielestä tarpeetonta; lehtien ei kerta kaikkiaan pitänyt mitenkään ottaa kantaa esivallan tekemisiin tai tekemättä jättämisiin.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  *  »
URN:NBN:fi-fe20031635