Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Teknisten suojakeinojen suoja


Tekijänoikeuden evoluutio ja digitaalinen ympäristö
1 Aluksi
2 Kansainväliset sopimukset ohjaavat
3 EU-direktiivit harmonisoivat
4 Lainsäädännön kehittämishaasteita
5 Lain rikkomistilanteet
6 Yksityisen kopioinnin dilemma
7 Teknisten suojakeinojen suoja
8 Kirjastojen tarpeet laajapohjaisessa tarkastelussa
9 2000-luvun tekijänoikeuspolitiikka
tulosta Tulostettava versio
Teknisiä suojakeinoja koskevat tietoyhteiskuntadirektiivin säännökset pohjautuvat WIPO-sopimusten vastaaviin määräyksiin. WIPO-sopimukset edellyttävät oikeudellista suojaa sellaisten tehokkaiden teknisten suojakeinojen kiertämistä vastaan, joita oikeudenhaltijat käyttävät oikeuksiensa suojana. Tietoyhteiskuntadirektiivi menee askeleen pidemmälle: myös kiertämistä valmistelevat toimet eli purkuvälineiden valmistaminen, myynti ja muu levitys ovat direktiivin mukaan kiellettyjä.

Direktiivin säännösten käytännön soveltaminen tuottaa monenlaisia ongelmia. Minkälaiset suojaukset ovat direktiivissä tarkoitettuja tehokkaita teknisiä suojauksia? Miten laitteistovalmistajat ottavat huomioon käytetyt tekniset suojaukset? Kuinka sovitetaan yhteen teknisesti suojatun tallennekappaleen ostajan omistusoikeus ja teknisen suojauksen kiertämiskielto?

Päänvaivaa ovat tietoyhteiskuntadirektiivin mukaisten muutosten valmisteluun aiheuttaneet myös direktiivin 6 artiklan 4 kohdan säännökset. Kuinka esimerkiksi toteutetaan direktiivin vaatimus siitä, että oikeudenhaltijoiden on tiettyjen rajoitussäännösten tilanteissa tarjottava teknisillä suojauksilla suojatut aineistonsa suojaamattomina käytettäväksi? Kuinka säännökset ulotetaan ulkomailla oleviin toimijoihin? Jäsenmaiden ratkaisujen kirjo tulee olemaan melkoinen.

Suomessa rakennettiin vuoden 2002 hallituksen esityksen valmistelun aikana säännösehdotukset, joiden lähtökohtana on teknisten suojausten tiukka oikeudellinen suojaaminen. Pehmennyksenä säännöksiin otettiin kuitenkin periaate, että laillisesti hankkimastaan tallennekappaleesta teknisen suojauksen saa kiertää, jos tarkoituksena on teoksen kuultavaksi tai nähtäväksi saaminen tai henkilökohtaisen kopion tekeminen tallenteesta, esim. toisella kuuntelu- tai katseluvälineellä käytettäväksi. Verrattain laaja reaktio musiikkiteollisuuden ja mm. komission taholta oli, että tällainen suojausten kiertomahdollisuus menisi liian pitkälle. Uudella valmistelukierroksella haetaan ratkaisua, joka takaisi riittävän suojan ja samalla ottaisi huomioon erilaisissa teknisissä muodoissa olevien tallenteiden ostajien tilanteen.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »
URN:NBN:fi-fe20031625