Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Lain rikkomistilanteet


Tekijänoikeuden evoluutio ja digitaalinen ympäristö
1 Aluksi
2 Kansainväliset sopimukset ohjaavat
3 EU-direktiivit harmonisoivat
4 Lainsäädännön kehittämishaasteita
5 Lain rikkomistilanteet
6 Yksityisen kopioinnin dilemma
7 Teknisten suojakeinojen suoja
8 Kirjastojen tarpeet laajapohjaisessa tarkastelussa
9 2000-luvun tekijänoikeuspolitiikka
tulosta Tulostettava versio
Aineistojen helppo saatavuus esimerkiksi internetin välityksellä ja niiden helppo ja nopea kopioitavuus avaavat mahdollisuuksia myös entistä helpommin ja huomaamattomammin tapahtuvaan tekijänoikeuksien loukkaamiseen. Oikeudenloukkausten laajuus ja suuruus esiintyvät täysin uudenlaisessa mittakaavassa. Käytännössä kaikki avoimeen verkkoon sijoitetut aineistot ovat verkkoympäristössä kenen tahansa käytettävissä.

Musiikki on ollut historiallisesti ensimmäisenä sekä kehittyvän tekniikan hyödyntäjänä että sen uhrina. Musiikin alalla teknologian innovaatiot on otettu nopeimmin käyttöön. Kun tietokoneen periaate keksittiin yli sata vuotta sitten, säveltäjät huomasivat, että sen avullahan voisi myös säveltää. Tämä oivallus syntyi ennen kuin ensimmäistäkään tietokonetta oli rakennettu. Musiikin alalle syntyi ensimmäinen toimiva ja aukoton digitaalinen luovan työn, tuotannon ja levityksen ketju, joka ulottui säveltäjän työpajasta ihmisten radiovastaanottimiin ja cd-soittimiin.

Nykyisin suurin osa maailmassa tuotetusta musiikista on tietoverkossa kaikkien saatavilla. Valtaosa tästä tarjonnasta on laitonta.

Verkkomaailmassa tapahtuvat oikeudenloukkaukset poikkeavat perinteisestä äänilevypiratismista nykyisessä vaiheessa erityisesti siinä, että niiden takana eivät suinkaan ole taloudellista hyötyä tavoittelevat henkilöt. Toimintaa harrastavat tavalliset ihmiset, jotka usein ovat nuoria ja jotka ideologisista tai muista syistä, esimerkiksi haittaa ja vahinkoa suuryrityksille aiheuttaakseen tai musiikkia ilmaiseksi saadakseen, haluavat tietoverkon välityksellä saattaa musiikkia kaikkien ihmisten tai erityisesti samanmielisten saataville.

Tällainen tietoverkossa tapahtuva toiminta on verrattavissa varastamiseen tai näpistämiseen taikka sellaisen toiminnan avunantoon. Perinteinen piratismi sen sijaan tähtää rahan ansaitsemiseen. Tällä hetkellä rahan ansaitseminen laittomalla verkkolevityksellä ei ole vielä mahdollista. Ainoat, jotka verkkopiratismista voivat rahallisesti hyötyä, ovat teleliikenteen toimijat.

Yksinkertaisia ratkaisuja ei enää ole. Uuden toimivan puitteen luominen tekijänoikeustaloudelle ei ole pelkästään lainsäädäntökysymys tai lain kansallinen tai kansainvälinen täytäntöönpanokysymys. Käynnissä on uusien toimintamallien innovointi ja kehittely. Lainsäädännön kehittämisen tulisi tukea kestävän toimintaperustan luomista. Niinpä uuden hallituksen ohjelmassakin todetaan, että lainsäädäntö uudistetaan vastaamaan tietoyhteiskunnan vaatimuksia.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »
URN:NBN:fi-fe20031625