Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Lainsäädännön kehittämishaasteita


Tekijänoikeuden evoluutio ja digitaalinen ympäristö
1 Aluksi
2 Kansainväliset sopimukset ohjaavat
3 EU-direktiivit harmonisoivat
4 Lainsäädännön kehittämishaasteita
5 Lain rikkomistilanteet
6 Yksityisen kopioinnin dilemma
7 Teknisten suojakeinojen suoja
8 Kirjastojen tarpeet laajapohjaisessa tarkastelussa
9 2000-luvun tekijänoikeuspolitiikka
tulosta Tulostettava versio
Tietoyhteiskuntadirektiivissä oli asetettu 18 kuukauden määräaika direktiivin mukaisten muutosten tekemiselle kansalliseen lakiin. Muutokset olisi tullut saattaa voimaan viimeistään 21.12.2002. Suomessa hallituksen esitys annettiin eduskunnalle lokakuussa 2002. Esitys kuitenkin raukesi, koska eduskunta ei ehtinyt käsitellä sitä ennen maaliskuussa 2003 pidettyjä eduskuntavaaleja.

Kansallisen lainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän suurimmat haasteet ovat 1990-luvun puolivälistä lähtien olleet ja ovat edelleen digitaaliseen teknologiaan, tietokoneiden käyttöön ja erityisesti tietoverkkoympäristön kehitykseen liittyvät kysymykset. On todennäköistä, että käynnissä olevan tekijänoikeuslain tarkistusvaiheen jälkeenkin haasteet liittyvät vielä pitkään digitaalisen ympäristön kehitykseen.

Tekijänoikeus on perustana laajalle taloudelliselle toiminnalle, jolla on monissa maissa suuri työllistävä vaikutus. Tietoverkoissa tapahtuvan sähköisen kaupan turvallisten ja toimivien oikeudellisten puitteiden organisoiminen on kysymysten etunenässä.

Maailmanlaajuisiin ongelmiin kuuluu edelleen se, että verkkomaailmassa kansalliset ratkaisut eivät enää yksin riitä. Digitaalisessa tietoverkkoympäristössä valtioiden rajat ovat kadonneet. Tietoverkot ulottuvat kaikkiin maihin, maailman joka kolkkaan. Suojatut aineistot ovat verkon kautta käytettävissä missä tahansa ja milloin tahansa. Käyttötapahtumat ulottavat vaikutuksensa periaatteessa ja käytännössäkin kaikkialle maailmaan.

Tärkeimpiä ratkaistavia kysymyksiä on se, minkä maan lakia sovelletaan sellaisiin suojatun aineiston käyttötapahtumiin, joiden vaikutukset ovat globaaleja. Tämän asian ratkaiseminen vaatii analyysiä, tulkintoja ja järjestelyjä, ja mahdollisesti uusia sopimuksia kansainvälisillä foorumeilla. Yhtä merkittävä kysymys on se, minkä maan viranomaiset ovat toimivaltaisia. Samaan ongelmaryhmään kuuluu kysymys siitä, miten järjestyy tutkinta mahdollisissa oikeudenloukkaustapauksissa ja miten vastuulliset saadaan tuomioistuimiin.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »
URN:NBN:fi-fe20031625