Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Lähteet


Kirjallisen kulttuuriperinnön digitaalinen tulevaisuus
1 Aluksi
2 Käyttäjien tarpeet
3 Asiakaslähtöisyys
4 Helppokäyttöiset hakupalvelut
5 Sisällöt keskeisiä
6 Yhteinen digitointipolitiikka
7 Koetinkivestä viisasten kiveksi
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Atkinson, R.W. Selection for preservation. A materialistic approach. Library Resources & Technical Services. October/December, 1986

Cameron, Jasmine. Breaking Down the Barriers: New Directions for the National Library of Australia. World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council. 1-9 August 2003. Berlin, 2003.

Clavel-Merrin, Genevieve. National Libraries as Access points: the role of TEL and MACS. World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council. 1-9 August 2003. Berlin, 2003.

Demas, Samuel. What will collection development do?” Selecting Library and Archive Collections for Digital Reformatting. RLG. Cop 1996.

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toim. Kirsti Kekki ja Oili Salminen. Helsinki: Opetusministeriö, 2002.

Häikiö, Martti. Puheenvuoro: Onko informaatioteknologian kehitys hidastumassa? Länsi-Savo 31.8.2003 s. A2

Kirjastojen tietopankki. Helsingin yliopiston kirjasto, Mikrokuvaus- ja konservointilaitos, 2002

Kohti hallittua murrosta – julkiset palvelut uudella vuosituhannella. Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin toimintaohjelma 2002-2003. Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunta, 2001. ISBN 951-804-290-X

Kulttuuriperintö tietoyhteiskunnassa. Strategiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. (KULDI) Opetusministeriön julkaisuja 2003:24. Helsinki, 2003.
http://www.minedu.fi/julkaisut/kulttuuri/2003/opm24/tiivistelma.html

Minerva IST-2001-35461. Second report on a benchmarking framework. August, 2003. http://www.minervaeurope.org/

Paasilinna, Arto: Hoppsan, jag är död. Stockholm: Bromberg, 2001.

Pohjoismaiden historiallinen sanomalehtikirjasto TIDEN on käytettävissä http://tiden.kb.se/

PictureAustralia. http://www.pictureaustralia.org/

Suomen historiallinen sanomalehtikirjasto on käytettävissä http://digi.lib.helsinki.fi/


«  1  2  3  4  5  6  7  *
URN:NBN:fi-fe20031621