Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Sisältöbusiness perustuu arvoverkkoon


Onko Suomella lisäarvoa kansainväliseen sisältöbusinekseen?
1 Aluksi
2 Digitaalinen media on uusi sisältöjen jakelutie
3 Kehitystä tukevat teknologiatrendit
4 Sisällön tuotanto ja hallinta
5 Liiketoimintamallien kehitys avainasemassa
6 Suomalaiset kehittävät uusia konsepteja
7 ”Älykäs sisältö” - Intellimedia
8 Sisällön kehitys on vaativa prosessi
9 Sisältöbusiness perustuu arvoverkkoon
10 Nykyinen osaaminen kotimaassa
11 Sovellusalueet
12 Paperin ja Infocomin yhdistelmä - Hybridimedia
13 Tieto on pääomaa
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Kansainvälinen verkosto laajenee internetin kytkiessä ihmisiä, organisaatioita ja tietoa toisiinsa. Kukaan ei voi hallita nopeasti kasvavan tiedon määrää ja kumppanuuksien arvo kasvaa jatkuvasti samoin kuin taito käyttää niitä hyväksi. Toiminta arvoverkoissa muodostuu entistä tärkeämmäksi. Oma työ on pystyttävä kytkemään kokonaisuuksiin ja ”väliin tulemisen taito” on kontribuutio nopeaan kehitykseen. Ihmisten välisen verkkokäyttöisen ”social webin” merkitys on olennainen.

Sisällöntuotannon arvoketjulla toimivien yritysten ei ole ollut tähän mennessä helppoa keskustella keskenään. Alueella törmäävät toisiinsa telealan sääntelyajalta peräisin oleva voimakas, mutta suljettu teknologia ja tietotekniikka-alan avoin, horisontaalinen arvoketju. Media-alueen vanhojen liiketoimintamallien siirtäminen internetiin ei ole toistaiseksi onnistunut riittävän hyvin. Suomen ongelmana on myös palvelujen ja sisältöjen vähäisyys sekä vaatimaton taso. Varsinaisen sisällön tuotannon lisäksi tarvitaan myös käyttäjälähtöisiä palveluja kehittäviä toimintamalleja, kuten peer-to-peer jakelumalleja, digitaalisten tekijänoikeuksien kehittämistä ja aineistojen vapaata editointia ja tallennusta – jotka syntyvät usein juuri pienryhmien tai yhteisöjen toimesta.

Kuluttajapalveluiden arvoverkkojen kehitykseen vaikuttavat seuraavat osa-alueet:
  • Älykkään palveluverkon kehittäminen liiketoimintaan sopivaksi (esimerkiksi semanttinen web, interoperability, agentti- ja hakuteknologiat)
  • Win-win tyyppiset liiketoimintamallit
  • Verkkopalveluiden ansaintalogiikoiden kehittäminen
  • Turvallisen maksamisen järjestelmät
  • Verkon käyttövarmuuden ja luotettavuuden tehostaminen sataprosenttiseksi
  • Asiakas- ja käyttäjätutkimukset osana verkkopalveluiden markkinamenestyksen verifiointia
  • Arjen käyttötapojen, käytön hyväksyttävyyden ja käytettävyyden kehitys.

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  *  »
URN:NBN:fi-fe20031617