Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Kehitystä tukevat teknologiatrendit


Onko Suomella lisäarvoa kansainväliseen sisältöbusinekseen?
1 Aluksi
2 Digitaalinen media on uusi sisältöjen jakelutie
3 Kehitystä tukevat teknologiatrendit
4 Sisällön tuotanto ja hallinta
5 Liiketoimintamallien kehitys avainasemassa
6 Suomalaiset kehittävät uusia konsepteja
7 ”Älykäs sisältö” - Intellimedia
8 Sisällön kehitys on vaativa prosessi
9 Sisältöbusiness perustuu arvoverkkoon
10 Nykyinen osaaminen kotimaassa
11 Sovellusalueet
12 Paperin ja Infocomin yhdistelmä - Hybridimedia
13 Tieto on pääomaa
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Tietoliikenneteollisuudessa arvo on siirtymässä laitteistoista ohjelmistoihin ja palveluihin. Internet on kehittynyt globaaliksi jakelutieksi ja verkon taloudellinen merkitys kasvaa yhä suuremmaksi. Semanttisen webin arvellaan olevan seuraavan viiden vuoden aikana suuri kehitysalue. Se mahdollistaa merkityksen ja rakenteen yhdistämisen ja kokoaa internetin jättimäiseksi relaatiotietokannaksi. Älykkäiden verkkopalveluiden rakennustyö on jo käynnissä maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on rikastaa verkkosisältöjä semantiikan keinoin sekä kehittää webin dynaamisuutta (muun muassa agentti-palvelua ja grid-laskentaa). Web palvelut, www:n yleinen kehitys sekä semanttisen webin kehitys tähtäävät kaikki ”älykkään verkon” luomiseen. Suomalaisten toimijoiden kannalta alue nähdään mielenkiintoisena mahdollisuutena.

Maailman suurimmat yhtiöt toimivat verkon älykkyyden ja ansainnan mahdollisuuksien lisäämiseksi. Toimijoiden välisen järjestelmäyhteensopivuuden (interoperability) ja ansaintalogiikan rakentaminen ovat välttämättömiä verkostotalouden palveluteknologian perustana. Verkkopalvelujen konsolidointi tulee tarjoamaan lukuisia mahdollisuuksia yrityksille. Kehittyvän verkon palveluihin on voitava liittää esimerkiksi tuoteluettelot, -kuvastot, indeksit ja niitä yhdistävä ontologia. Nopeasti kasvavana alueena nähdään globaalien tuoteluetteloiden rakentaminen ja niiden vaikutus alihankintaketjuihin. Systeemien integrointi esimerkiksi Rosetta-net-standardin avulla on suurten yritysten mielenkiinnon kohteena.

Kansainvälisen standardoinnin alueella on käynnissä laajaa kehitystyötä – muun muassa W3C:n Semantic Web Activity ja Web Services Activity (kuten. Open Directory Project, joka tähtää koko webin sisällön indeksointiin). Askeleittain internetiin rakentuu maailmanlaajuinen tuote- ja alihankintapalvelu. Eräänä osa-alueena on verkon kollaboratiivinen älykkyys. Ohjelmistoteollisuuden kehitystä edistävä voima on lähivuosina yritysten välillä toimivissa web-palveluissa. Yrityssovellusten integrointi ja komponenttiohjelmistot ovat kehitystrendien kärjessä. Muita tärkeimpiä trendejä ovat sovelluspalvelimet, verkkopalvelut, älykkäät ohjelmistoagentit ja peer-to-peer sovellukset.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  *  »
URN:NBN:fi-fe20031617