Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Lähteet


Onko Suomella lisäarvoa kansainväliseen sisältöbusinekseen?
1 Aluksi
2 Digitaalinen media on uusi sisältöjen jakelutie
3 Kehitystä tukevat teknologiatrendit
4 Sisällön tuotanto ja hallinta
5 Liiketoimintamallien kehitys avainasemassa
6 Suomalaiset kehittävät uusia konsepteja
7 ”Älykäs sisältö” - Intellimedia
8 Sisällön kehitys on vaativa prosessi
9 Sisältöbusiness perustuu arvoverkkoon
10 Nykyinen osaaminen kotimaassa
11 Sovellusalueet
12 Paperin ja Infocomin yhdistelmä - Hybridimedia
13 Tieto on pääomaa
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Ekholm, Kai & Oesch, Klaus. 1993. Hypermedia: opas hypertekstin ja hypermedian käyttäjille. Helsinki, Otava.

Oesch, Klaus; Varesmaa, Tero; Nummenpää, Tero & Vuorimaa, Petri. 2003. Verkostotalouden uudet sovellukset. Aihealueen tulevaisuuden suuntauksia ja kehittämistarpeita. Teknologiakatsaus 136/2003. Tekes.
http://www.tekes.fi/julkaisut/
verkostotalouden_uudet_sovellukset.pdf


Opetusministeriön Sisältötuotanto-työryhmän raportteja verkossa
http://www.minedu.fi/opm/
hankkeet/sisu/julkaisut.html


Open Directory Project. http://dmoz.org/

The Paper Industry Management Association (PIMA) http://www.pima-online.org/

W3C. Semantic Web Activity. http://www.w3.org/2001/sw/
W3C. Web Service Activity. http://www.w3.org/2002/ws/

Vuorovaikutteinen tietotekniikka 2003-2007. Fenix. Tekesin teknologiaohjelma. http://akseli.tekes.fi/Resource.phx/plaza/tekes/tivi-kayttoliittyma-inforalustak.htx


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  *
URN:NBN:fi-fe20031617