Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Tieto on pääomaa


Onko Suomella lisäarvoa kansainväliseen sisältöbusinekseen?
1 Aluksi
2 Digitaalinen media on uusi sisältöjen jakelutie
3 Kehitystä tukevat teknologiatrendit
4 Sisällön tuotanto ja hallinta
5 Liiketoimintamallien kehitys avainasemassa
6 Suomalaiset kehittävät uusia konsepteja
7 ”Älykäs sisältö” - Intellimedia
8 Sisällön kehitys on vaativa prosessi
9 Sisältöbusiness perustuu arvoverkkoon
10 Nykyinen osaaminen kotimaassa
11 Sovellusalueet
12 Paperin ja Infocomin yhdistelmä - Hybridimedia
13 Tieto on pääomaa
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Tiedosta on tullut tärkein pääoman laji. Pääomaköyhän Suomen aikaikkuna avautuu, jos tietopääomaa osataan jakaa ja käyttää. Tietopääoma voidaan muuttaa varallisuudeksi; erityisesti innovaatiot tuottavat varallisuutta. Suomi on innovaatiolaboratorio ja yritykset ja kuluttajat ottavat nopeasti käyttöön uutta teknologiaa. Tiedon käsittelyn tuoma tuotantopotentiaalin lisäys on merkittävä, mutta ongelmana on kuitenkin teknologian soveltaminen organisatorisiin ja sosiaalisiin muutoksiin.

Suomessa innovoidun teknologian kehitys ja vienti on ollut tehokasta, mutta sen soveltaminen on ollut heikkoa. Teknologian hyödyntäminen oppimiseen ja sen soveltaminen organisatorisiin ja sosiaalisiin muutoksiin on kehityksen avainkysymys. Organisaatioissa on kansakunnan strateginen reservi, ja tietojohtaminen on avainkysymys: miten organisaatiot saadaan toimimaan tehokkaammin? Ihmisten panos on saatava paremmin käyttöön – tavoitteena ”älykäs organisaatio”. Menestyneiden yritysten resepti on seuraava; korkea informaatioteknologian käyttöaste, joka tukee joustavia, matalia organisaatioita, joissa työntekijöillä on paljon valtaa. Tietojohtamisen ydin on löytää, jakaa ja käyttää tietoa sekä lisätä tietämyksen luontia. Johtamisen on tuettava uudistumista ja innovaatiokykyä ja nostettava kokemuksellinen, piilevä tieto voimavaraksi. Tiedon jalostusarvona luodaan uutta varallisuutta.

Kilpailukyvyn lisäämisessä on muistettava, että tieto on tietokantojen lisäksi abstraktia, epäaineellista. On luotava ympäristöjä, joissa tietoa syntyy, jalostetaan ja käytetään. On luotava diskurssi; keskusteluympäristö tiedon luontiin ja tuettava jatkuvaa innovaatiokyvykkyyttä. Informaatiotaloudessa tieto on voitava muuttaa taloudellisiksi arvoiksi ja sitä on voitava soveltaa nopeasti ryhmässä. Tietojohtamisen alustan on tuettava sellaisten organisaatioiden ja instituutioiden uudistumista, jossa fokusalueena on innovaatiokehitys yhteisöissä. Näillä tekijöillä voidaan perustella yhteisöllisten informaatioalustojen kehitystä yrityksissä sekä teknologian avulla saatavaa hyötyä tiedon soveltamisessa yritystoimintaan. Sen kautta verkostotalous tuottaa lisäarvoa liike-elämälle ja auttaa kansainvälisessä kilpailussa.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  *  »
URN:NBN:fi-fe20031617