Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Sovellusalueet


Onko Suomella lisäarvoa kansainväliseen sisältöbusinekseen?
1 Aluksi
2 Digitaalinen media on uusi sisältöjen jakelutie
3 Kehitystä tukevat teknologiatrendit
4 Sisällön tuotanto ja hallinta
5 Liiketoimintamallien kehitys avainasemassa
6 Suomalaiset kehittävät uusia konsepteja
7 ”Älykäs sisältö” - Intellimedia
8 Sisällön kehitys on vaativa prosessi
9 Sisältöbusiness perustuu arvoverkkoon
10 Nykyinen osaaminen kotimaassa
11 Sovellusalueet
12 Paperin ja Infocomin yhdistelmä - Hybridimedia
13 Tieto on pääomaa
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Digitaalisessa viestinnässä on tapahtunut joukko kaupallisia läpimurtoja. Käyttäjäkeskeisen tieto- ja viestintäliiketoiminnan kannalta tärkeimpiä niistä ovat:
 • Web-services (portaalit, verkossa toimivat ohjelmistokomponentit, nettipalvelut)
 • Globaalinpalvelun ja lokaalien portaalipalveluiden yhdistelmät
 • Yrityksille kohdennetut niche-palvelut
 • Mobiili internet ja intranet/extranet-tekniikat
 • Multimediaviestintä
 • Langaton teknologia – puhelimet ja PDA-laitteet
 • 3G palvelut (UMTS ja yhdysvaltalaiset standardit)
 • Kännyköiden muuttuminen yleiseksi elämänhallinnan välineeksi internet-liityntämahdollisuuksineen
 • Paikantamispalvelut
 • Digitaalinen televisio (MHP-alusta)
 • Anturiverkot
Sisältöjen ja palveluiden ennustetaan olevan vetureina seuraavalla kymmenvuotiskaudella. Digitalisoituminen ja uudet toimintaympäristöt kuten internet ja digitaalinen televisio muuttavat koko audiovisuaalisen alan luonteen. Painopistealueen luominen on muna-kana ongelma. Parempi sisältö tuo lisää asiakkaita, joka taas auttaa kehittämään entistä kiinnostavampaa sisältöä tuoden jälleen uusia asiakkaita. On rahoitettava uusien formaattien innovointia, jakelutiehen mukautuvan sisällön kehitystä sekä set-top-boxeja vastaanottajille testausalustan ja kriittisen massan aikaansaamiseksi. Palvelut on tärkeää markkinoida kuluttajille sisältökeskeisesti ja välttää puhumasta tuotteiden teknisistä ominaisuuksista. Teknologiadivergenssi lisää jakelualustojen määrää ja sirpaloittaa kohderyhmiä entisestään. Monimediastrategiat käyvät yhä tärkeämmiksi sisällöntuottajille.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  *  »
URN:NBN:fi-fe20031617