Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Kansalliskirjasto - tiedonlähteiden tiedonlähde


Tiedonlähteiden muodonmuutos
1 Jatkuva muutos
2 Tiedon tuottamisen helppous
3 Verkot välittävät
4 Tietoa kansalaisille, tietoa tutkijoille
5 Kansalliskirjasto - tiedonlähteiden tiedonlähde
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Kansallisen julkaisutuotannon siirtyessä enenevässä määrin verkkokäyttöiseksi on tullut tarve laajentaa kulttuurin säilytystehtävä kattamaan myös sähköiset verkkoaineistot. Jo nyt kansalliskirjasto haravoi kotimaisia verkkoaineistoja ja ottaa vastaan sähköisten julkaisujen luovutuksia. Viralliselle pohjalle toiminta siirtyy siinä vaiheessa, kun uusi vapaakappalelaki astuu voimaan. Näillä näkymin se toteutuu vuonna 2005. Silloin toimintakenttä kattaa koko kansallisen internet-tarjonnan. Tätä kautta poistuu eräs tutkimuksen näkökulmasta suuri vaikeus sähköisten tiedonlähteiden käytössä. Verkkoaineistojen ja verkon kautta tavoitettavien tiedonlähteiden autenttisuus ja luotettavuus voidaan paremmin varmentaa ja niiden pysyväissäilytys voidaan turvata. Lyhytaikaiseen internet-käyttöön luotujen aineistojen löytyvyys niiden akuutin elinkaaren jälkeenkin varmentuu.

Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm on eri yhteyksissä innostuneesti ja innovatiivisesti tuonut esiin sähköisten aineistojen merkitystä. Artikkelissaan Luokaamme kansallinen arvoketju hän on peräänkuuluttanut kansallista sähköisen julkaisemisen arvoketjua, jossa olisi määriteltynä aineiston tuotanto, hankinta, välitys ja arkistointi. Siinä kansalliskirjastolla tulee olemaan merkittävä rooli sekä hankinnan - sähköisten vapaakappaleiden vastaanottajana ja sähköisen tieteellisen kirjallisuuden hankkijana - että käyttöön asettajan ja säilyttäjän ominaisuudessa, mukaan lukien digitoidun aineiston tuottaminen. Uusin teknisin ratkaisuin, joihin kuuluu sähköisten objektien hallinta (DOMS) ja parantunut käyttöön saaminen Nelli-portaalin kautta, aineistot ovat entistä paremmin käyttäjien tavoitettavissa.


«  1  2  3  4  5  *  »
URN:NBN:fi-fe20031615