Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» Leena Pärssinen

Tiedonlähteiden muodonmuutosTiedonlähteiden muodonmuutos
1 Jatkuva muutos
2 Tiedon tuottamisen helppous
3 Verkot välittävät
4 Tietoa kansalaisille, tietoa tutkijoille
5 Kansalliskirjasto - tiedonlähteiden tiedonlähde
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Tiedonlähteiden muodonmuutos on käynnissä oleva prosessi, joka koskettaa kaikkia kirjaston käyttäjiä. Syynä on siirtyminen painetusta sähköiseen julkaisemiseen ja tiedonvälitykseen. Muutos on tekninen, mutta sen vaikutukset ovat laajat. Entistä enemmän tietoa, nopeammin ja monimuotoisempien tiedonlähteiden kautta, on kaikkien ulottuvilla.

Jatkuva muutos

Tiedon määrä kasvaa, ja kasvun vauhti on kiihtyvä. Tämä ei ole muutos, näinhän on tapahtunut ennenkin. Sen sijaan tiedon tuottaminen, tallennus ja välittäminen elävät vahvaa uudistusvaihetta. Vaikka sähköisen tiedon tuottaminen ja välittäminen tietoverkkojen kautta on vielä alkuvaiheessaan, on tätä jo verrattu kirjapainotaidon synnyn aikaansaamaan muutokseen yli 500 vuotta sitten. Muutos on samalla tavoin tekninen. Siitä seuraa tiedon leviäminen aikaisempaa taloudellisemmin, laajemmalle ja nopeammin, ja tätä kautta vaikutukset ovat laajat.

Tiedonvälitys monipuolistuu lähes huomaamattamme. Saamme tekstiviestinä kännykkään tiedon kauppaan tilaamamme tuotteen tai kirjastoon toivomamme kirjan saapumisesta. Katsomme junien ja lentojen aikataulut tietoverkosta, tai pyydämme tekstiviestinä kännykällä tulevan merisään. Vähemmän ja vähemmän on sitä uutta tietoa, jota ei olisi etsittävissä sähköisesti joko internetin välityksellä tai langattomasti. Uutiset, kaunokirjalliset julkaisut ja vanhan kirjallisuuden sähköiseen muotoon muutetut tekstit täyttävät internet-sivustoja. Kansalaisten ja järjestöjen mielipiteet, keskustelupalstat ja aatteelliset kannanotot ovat hetkessä jokaisen luettavissa. Alueelliset ja kellonajasta riippuvat rajat ovat kadonneet.

Mitä muutos merkitsee tiedonlähteiden osalta? Aihetta käsiteltäessä määritellään yleensä, mitä tiedonlähteellä kyseisessä yhteydessä tarkoitetaan. Tässä tiedonlähteellä tarkoitetaan sekä dokumentteja, joista tietoa saadaan tiedontarpeisiin, että apuvälineitä, joiden avulla etsitään ja tavoitetaan kyseisiä dokumentteja. Voidaan myös puhua primaarisista tiedonlähteistä, joilla tarkoitetaan kirjoitettua tekstiä, perinteisiä painettuja julkaisuja ja sähköisiä tekstejä. Sekundaariset tiedonlähteet käsittävät erilaiset bibliografiat, luettelot, tietokannat ja muut apuvälineet, joiden avulla päästään primaarilähteiden jäljille.


1  2  3  4  5  *  »
URN:NBN:fi-fe20031615