Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» Tuula H. Laaksovirta

Kirjastot kansalaisoikeutenaKirjastot kansalaisoikeutena
1 Oikeus ja velvollisuus
2 Laki, moraali, tapa
3 Perustuslaki ja hyvinvointivaltio - kansalaisuuden raamit
4 Hyvinvointivaltion uhkakuvat
5 Kansalaisuus vielä kerran
tulosta Tulostettava versio
Oikeus ja velvollisuus

Viime vuosina erääksi kansalaiskeskustelun keskeiseksi teemaksi on tullut "oikeus johonkin". Puhutaan kansalaisten oikeudesta hoitoon, naisten oikeudesta hallintoneuvostopaikkoihin ja oikeudesta puhtaaseen veteen. Myös oikeus kirjastopalveluihin, oikeus tietoon ja oikeus oikeaan tietoon ovat mukana keskustelussa. Oikeuden vastinparina on velvollisuus. Sekä yksilöllä että yhteiskunnalla on oikeuksien lisäksi velvollisuuksia.

Julkisessa keskustelussa on tiedostettu voimakkaammin kuin ennen kansalaisen tai yksilön oikeus saada valtiolta tai yhteiskunnalta erilaisia palveluja, suoritteita, tietyntyyppistä kohtelua, rahallista tukea, hyödykkeitä ja niin edelleen. Oikeuden vastinpari "velvollisuus" on jäänyt vähälle huomiolle. Velvollisuudesta keskustellaan vain, kun halutaan korostaa velvollisuutta järjestää "oikeus".

Tiivistäen voisi sanoa, että nykykeskustelussa ajatellaan yksilöllä olevan oikeuksia ja yhteiskunnalla eli valtiolla velvollisuuksia. Kuitenkin käsite kansalainen pitää määrittelynä sisällään niin velvollisuudet kuin oikeudetkin.

Asian voi kuvata seuraavasti:

Taulukko 1: Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet.


oikeudet
velvollisuudet
yksilö
keskustellaan vilkkaasti;
listataan ja vaaditaan oikeuksia
ei keskustella juuri lainkaan;
vapaamatkustaja ilmapiiri
yhteiskunta
maanpuolustus
verotus
vaatimusten pääkohde;
valtio " velvollinen" järjestämään yksilön asioita


Kun puhutaan jollakin olevan oikeus johonkin, puhutaan sosiaalisista suhteista. Suhteet voivat olla joko henkilökohtaisia tai institutionaalisia. Jos jollakin on oikeus johonkin tarkoittaa tämä sitä, että joku on velvollinen tekemään jotakin oikeuksien täyttämiseksi. Jos hyväksytään, että kansalaisuuteen liittyy oikeus johonkin, hyväksytään myös, että samalla kansalaisella on velvollisuus johonkin. Kun puhe keskittyy vahvasti yksilön oikeuksiin, on vaarana, että huomiotta jäävät yhteiskunnan oikeudet. Yhteiskunnan ja yksilön ristivetoiset odotukset niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta kohdistuvat mm. tekijänoikeuksiin. Yhteiskunnan, valtion oikeuksia ovat mm. oikeus verotukseen tai maanpuolustukseen. Myös perusopetukseen on kansalaisilla velvollisuus osallistua. Kirjaston käyttöön ei kellään ole velvollisuutta, mutta Suomessa sosiaalinen paine kyllä on melkoinen.


1  2  3  4  5  »
URN:NBN:fi-fe20031609