Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Läpi näkeminen


Kirjastojohtamisen välttämättömyys
1 Johdanto
2 Miksi erityisesti juuri nyt?
3 Eteenpäin näkeminen
4 Taaksepäin näkeminen
5 Yläpuolelle näkeminen
6 Alapuolelle näkeminen
7 Viereen näkeminen
8 Kauemmaksi näkeminen
9 Läpi näkeminen
10 Lopuksi
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Mintzbergin (1991) mukaan strategiseen ajatteluun kuuluu olennaisesti myös läpi näkeminen ja asioiden tekeminen, toisin sanoen asioiden läpivieminen. Ilman sitä strateginen ajattelu jää kesken. Mintzberg kysyykin: "What is the use of all this seeing - ahead and behind -above and below, beside and beyond - if nothing gets done." (s. 24).

Organisaation onnistuminen riippuukin paljon useammin siitä, kuinka johtajat pystyvät mahdollistamaan tiedon siirtymisen toiminnaksi kuin siitä, tietävätkö he itse oikeat asiat. Pfefferin ja Suttonin (2000) mukaan tieto ei muutu toiminnaksi silloin, kun puhe toimii tekemisen korvikkeena, kun muisti korvaa ajattelemisen, kun pelko estää toimimasta, kun mittaamisesta tule pääasia ja se haittaa arviointikykyä tai kun sisäinen kilpailu estää yhteistyötä. Organisaation menestys on riippuvainen tulosten saavuttamisesta, koska vain siten organisaatiot pysyvät toimintakykyisinä. Siksi johtamiseen kuuluu olennaisesti asioiden läpivieminen ja tiedon muuttaminen toiminnaksi.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  *  »
URN:NBN:fi-fe20031607