Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Kauemmaksi näkeminen


Kirjastojohtamisen välttämättömyys
1 Johdanto
2 Miksi erityisesti juuri nyt?
3 Eteenpäin näkeminen
4 Taaksepäin näkeminen
5 Yläpuolelle näkeminen
6 Alapuolelle näkeminen
7 Viereen näkeminen
8 Kauemmaksi näkeminen
9 Läpi näkeminen
10 Lopuksi
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Mintzbergin (1991) mukaan strategiseen ajatteluun kuuluu myös kyky nähdä kauemmaksi. Hän erottaa kauemmaksi näkemisen eteenpäin näkemisestä seuraavasti: "Seeing beyond is different from seeing ahead. The latter foresees an expected future by constructing a framework out of events of the past - it intuitively forecasts discontinuities. The former, in contrast, constructs the future itself - it invests a world that would not otherwise be." (s. 24) Kauemmaksi näkeminen on siis eräänlaista oivaltamista ja sen ymmärtämistä, kuinka asioiden tulisi olla.

Kirjastomaailmassa kauemmaksi näkemistä on mm. sen oivaltaminen, että kirjaston menestys edellyttää johtajien ja henkilöstön työskentelyä yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja että kirjaston voimavarana tarvitaan myönteistä ilmapiiriä negatiivisuuden asemasta. Metz (2001, 84) kuvittaa tätä oivallusta esittämällä kuinka kirjasto toimii hyvin ja tehokkaasti silloin, kun asiat tulevat tehtyä hyvin ja vaivattomasti, kun ihmiset työskentelevät yhdessä luontevasti ja kun prosessit etenevät helposti. Yksilöt ja ryhmät saavat asiat helposti liikkeelle. He pystyvät saamaan aikaan todellisia tuloksia ilman, että asiat jumiutuvat henkilöiden välisien konfliktien tai muiden syiden takia. Itseluottamus, suvaitsevaisuus, iloisuus ja hyväntuulisuus hallitsevat ilmapiiriä. Uudet prosessit aloitetaan tarvittaessa. Ihmiset ymmärtävät, että heidän työnsä on enemmän kuin tiettyjen tehtävien valmiiksi saamista ja että kirjaston sisällä tehtävä yhteistyö merkitsee sekä asiakkaiden menestymistä että kirjaston menestymistä.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  *  »
URN:NBN:fi-fe20031607