Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Alapuolelle näkeminen


Kirjastojohtamisen välttämättömyys
1 Johdanto
2 Miksi erityisesti juuri nyt?
3 Eteenpäin näkeminen
4 Taaksepäin näkeminen
5 Yläpuolelle näkeminen
6 Alapuolelle näkeminen
7 Viereen näkeminen
8 Kauemmaksi näkeminen
9 Läpi näkeminen
10 Lopuksi
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Mintzbergin (1991) mukaan alapuolelle näkemistä voidaan luonnehtia vaikeaksi ja sotkuiseksi kaivamiseksi, jonka tarkoituksena on löytää se helmi, joka muuttaa organisaation. Kirjastoissa tällaisia helmiä voivat olla strateginen kumppanuus asiakassuhteissa ja luottamus kirjaston sisällä.

Kirjastoille strateginen kumppanuus on haaste. Se pohjautuu oman tietopääoman luovuttamiseen yhteiseen käyttöön ja mahdollistaa oman toiminnan nostamisen uudelle tasolle. Strategisen kumppanuuden tavoite on aina tuottaa molemmille osapuolille selvää strategista etua ja innovaatioita. (Ståhle & Laento, 2000.) Kirjastojen nouseminen omien asiakkaiden strategisiksi kumppaneiksi on kirjastojen todellinen mahdollisuus tulevaisuudessa. Se on myös mahdollista kaiken tyyppisissä kirjastoissa ja jopa heikon talouden olosuhteissa, jolloin se auttaa käyttämään niukat resurssit optimaalisella tavalla. (Huotari ja Iivonen, 2001; Iivonen, 2003.)

Kirjastojen sisällä luottamus voi olla se helmi, joka muuttaa kirjastoa organisaationa sisältäpäin (Iivonen, 2004). Ciancutti ja Steding (2001) nimeävät luottamusperusteiset organisaatiot johtajuusorganisaatioiksi ja korostavat tarvetta rakentaa sellainen ympäristö, jossa ihmiset tuntevat itsensä arvostetuiksi ja tyytyväisiksi ja voivat olla varmoja siitä, että heidän kykynsä ja osaamisensa myötävaikuttavat organisaation menestymiseen.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  *  »
URN:NBN:fi-fe20031607