Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Taaksepäin näkeminen


Kirjastojohtamisen välttämättömyys
1 Johdanto
2 Miksi erityisesti juuri nyt?
3 Eteenpäin näkeminen
4 Taaksepäin näkeminen
5 Yläpuolelle näkeminen
6 Alapuolelle näkeminen
7 Viereen näkeminen
8 Kauemmaksi näkeminen
9 Läpi näkeminen
10 Lopuksi
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Strategiseen ajatteluun kuuluu myös taaksepäin näkeminen. Mintzberg (1991) huomauttaa, ettei ole mahdollista nähdä tulevaisuutta tietämättömänä menneisyydestä ja viittaa Gahmbergiin, joka on luonnehtinut strategiaa ”as signification of memory”.

Kirjastot muistiorganisaatioina ovat aina tarjonneet mahdollisuuden nähdä taaksepäin ja tavoittaa dokumentoitu menneisyys. Vaikka dokumentoidun tiedon fyysiset muodot muuttuvat, kirjastoilla on edelleen tärkeä tehtävä yhteiskunnan muistina. Kirjastojen toteuttamat digitointiohjelmat voivat varmistaa tallennetun tiedon säilymisen silloinkin kun paperimuotoon tallennetut dokumentit uhkaavat hävitä paperin haurastumisen vuoksi.

Taaksepäin näkeminen tarkoittaa kirjastoissa myös oman menneisyyden tuntemista. Kirjastojen historia kulkee mukana organisaatiokulttuurissa ja vaikuttaa kirjastojen sosiaaliseen pääomaan joko sitä kasvattaen tai sitä nakertaen (ks. esim. Huotari & Iivonen, 2004). Organisaation hiljaista tietoa (tacit knowledge) kuvataan usein hyvin positiivisena asiana. Choo (1998) esimerkiksi korostaa, että hiljainen tieto on organisaatioille elintärkeää, koska organisaatiot voivat oppia ja olla innovatiivisia ainoastaan käyttäen hyväksi jäsentensä hiljaista tietoa. Stewart (1997) tuo kuitenkin esiin myös hiljaisen tiedon pimeän puolen todetessaan: "But every virtue has a set of reciprocal vices, and tacit knowledge has three: It can be wrong; it's hard to change; and it's difficult to communicate." (s. 73) Hiljainen tieto ei siis aina tarkoita oppimista ja innovatiivisuutta vaan voi myös estää niitä. Taaksepäin näkemiseen kuuluu myös tämän ymmärtäminen.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  *  »
URN:NBN:fi-fe20031607