Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Eteenpäin näkeminen


Kirjastojohtamisen välttämättömyys
1 Johdanto
2 Miksi erityisesti juuri nyt?
3 Eteenpäin näkeminen
4 Taaksepäin näkeminen
5 Yläpuolelle näkeminen
6 Alapuolelle näkeminen
7 Viereen näkeminen
8 Kauemmaksi näkeminen
9 Läpi näkeminen
10 Lopuksi
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Eteenpäin näkeminen on oletetun tulevaisuuden rakentamista nykyisen ja menneen pohjalta (Mintzberg, 1991). Siinä on olennaista nähdä myös ne muutokset, jotka tulevat tapahtumaan organisaation sisällä ja ulkopuolella ja miettiä, miten organisaatio tulee vastaamaan näihin muutoksiin. Kirjastoissa eteenpäin näkeminen tarkoittaa huomion kiinnittämistä mm. muutoksiin julkaisutoiminnassa ja viestinnässä yleensä sekä asiakkuuksissa ja asiakkaiden tiedonhankintatavoissa.

Kirjastoissa on oltava entistä tietoisempia myös taloudellisista muutoksista sekä omassa organisaatiossa että sen ulkopuolella, jopa globaalisella tasolla. Koska kirjastot ovat mukana kilpailussa taloudellisista resursseista, niiden johtajien on vakuutettava rahoittajat siitä, että kirjastot käyttävät niille osoitetut varat tehokkaasti ja vastuuntuntoisesti. Vaikka juuri johtajien täytyy nähdä eteenpäin budjetoidessaan eri ohjelmien ja resurssien kustannuksia ja selittäessään rahoittajille mahdollisen alirahoituksen seurauksia, pitää myös jokaisen kirjastonhoitajan pystyä vastaamaan kysymyksiin, miksi vielä tarvitaan kirjastoja, vaikka "kaikki tieto on saatavilla internetistä" ja kuinka voidaan perustella kirjastojen kasvavia budjetteja internet-aikakaudella. (Hickey, 2001.)

Organisaation sisällä eteenpäin näkemisessä avainasemaan nousee organisaation yhteisen vision rakentaminen. Se vaatii jatkuvaa keskustelua organisaation tehtävästä, toisin sanoen siitä, miksi organisaatio on olemassa. Se vaatii myös organisaation yhteisen arvopohjan lujittamista ja huomion kiinnittämistä siihen, mitkä periaatteet ohjaavat organisaation jäsenten toimintaa. Yhteisen vision rakentaminen on koko organisaation tehtävä. Johtajien tehtävä on saada organisaatio katsomaan ja näkemään eteenpäin.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  *  »
URN:NBN:fi-fe20031607