Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Miksi erityisesti juuri nyt?


Kirjastojohtamisen välttämättömyys
1 Johdanto
2 Miksi erityisesti juuri nyt?
3 Eteenpäin näkeminen
4 Taaksepäin näkeminen
5 Yläpuolelle näkeminen
6 Alapuolelle näkeminen
7 Viereen näkeminen
8 Kauemmaksi näkeminen
9 Läpi näkeminen
10 Lopuksi
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Mikä sitten on nostanut kirjastojohtamisen erityisen tärkeäksi asiaksi juuri nyt 21. vuosisadan alussa? Vaikka kirjastojen perustehtävä on pysynyt samana, tietotekniikan nopea kehitys on muuttanut merkittävästi sekä kirjastojen työtapoja ja työvälineitä että itse työnkohdetta, välitettävänä olevan informaation tallennusmuotoja ja hallittavuutta. Lisäksi teknologiset vallankumoukset, joissa jatkuvasti tuotetaan uusia innovaatioita, saavat aikaan merkittäviä muutoksia myös taloudessa ja sosiaalisissa instituutioissa, muun muassa niiden johtamisessa (Turock, 2001). Niin nytkin. Tietotekniikan nopea kehitys vaikuttaa merkittävästi myös kirjastojen talouteen sekä kirjastojen sisäisiin ja ulkoisiin suhteisiin. Se haastaa kirjastot kehittämään organisaatiorakennettaan, mutta mahdollistaa samalla niiden verkottumisen moneen eri suuntaan.

21. vuosisadan alussa kirjastot joutuvat kohtaamaan muutoksen monilla eri alueilla. Schreiber ja Shannon (2001) nostavat esiin vaatimuksen kirjastoista, jotka ovat "…lean to meet expanding customer expectations within the confines of limited budgets; mobile to move quickly and easily with technological and other innovations; and strategic to anticipate and plan for market changes." (s. 36.)

Kirjastoissa ei enää riitä muutoksen hallinta, muutoksesta selviäminen tai reagoiminen muualta tuleviin muutospaineisiin. Muutoksen hallinnan asemasta kirjastoissa joudutaan panostamaan muutoksen johtamiseen ja vastaamaan kysymykseen, mitä ja missä kirjasto tulevaisuudessa haluaa olla. Tämä edellyttää kirjastoissa strategista ajattelua. Sitä voidaan Mintzbergin (1991) tapaan luonnehtia näkemiseksi. Strateginen ajattelu on hänen mukaansa näkemistä eteenpäin, taaksepäin, yläpuolelle, alapuolelle, viereen, kauemmaksi ja läpi.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  *  »
URN:NBN:fi-fe20031607