Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Lopuksi


Kirjastojohtamisen välttämättömyys
1 Johdanto
2 Miksi erityisesti juuri nyt?
3 Eteenpäin näkeminen
4 Taaksepäin näkeminen
5 Yläpuolelle näkeminen
6 Alapuolelle näkeminen
7 Viereen näkeminen
8 Kauemmaksi näkeminen
9 Läpi näkeminen
10 Lopuksi
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Kirjastoissa tarvitaan johtajuutta (leadership) ja johtajia (leaders). Tämä voi olla niille todellinen haaste, koska kirjastoalalla esimiesasemiin on usein edetty pitkän kirjastouran ja kirjasto-osaamisen kautta ilman, että olisi otettu huomioon johtajuudesta nousevia vaatimuksia. Johtajuus voi olla kirjastoille todellinen haaste myös siksi, että kirjastoissa joskus vierastetaan johtajuutta.

Johtajuuteen liittyy kirjastoalalla myös useita myyttejä, joista Riggs (2001) mainitsee neljä. Ensimmäinen myytti on se, että kirjastoissa vain yksi henkilö voi olla johtaja. Riggs korostaa sitä, että kirjastossa tarvitaan useita ja eri tasoilla olevia johtajia. Myös osastonjohtajien tulisi olla todellisia johtajia. Toinen myytti Riggsin mukaan on se, ettei johtajaan voi luottaa. Hän korostaa itse luottamuksen merkitystä ja kaksisuuntaisuutta. Kolmas Riggsin mainitsemista myyteistä on hyvän johtajuuden siirrettävyys kirjastosta toiseen. Hänen mukaansa johtajuus on tilannekohtaista eikä yhdessä kirjastossa onnistunut johtaja välttämättä menesty toisessa kirjastossa. Vaarallisin johtajuuteen liittyvä myytti Riggsin mukaan on kuitenkin uskomus, että johtajiksi synnytään. Johtajuus kehittyy hänen mukaansa työ- ja elämänkokemuksen myötä. Johtajuuden oppimiseen vaikuttavat paitsi erilaiset johtamiskoulutukset olennaisesti myös roolimallit, opastajat ja valmentajat, jopa vaikeat kokemukset.

Kirjastoilla ei ole aikaa eikä tarvetta ylläpitää Riggsin mainitsemia myyttejä. Sen sijaan niillä on tarve kehittää johtajuutta, joka mahdollistaa samanaikaisesti organisaation menestyksen ja työyhteisön hyvinvoinnin. Niissä tarvitaan myös johtajuuden jakamista ja strategisen ajattelun viemistä organisaation eri tasoille. Kirjastoissa on nähtävä eteenpäin, taaksepäin, yläpuolelle, alapuolelle, viereen, kauemmaksi ja läpi. Vaikka tämä ei aina ole helppoa, on se välttämätöntä.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  *  »
URN:NBN:fi-fe20031607