Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» Mirja Iivonen

Kirjastojohtamisen välttämättömyysKirjastojohtamisen välttämättömyys
1 Johdanto
2 Miksi erityisesti juuri nyt?
3 Eteenpäin näkeminen
4 Taaksepäin näkeminen
5 Yläpuolelle näkeminen
6 Alapuolelle näkeminen
7 Viereen näkeminen
8 Kauemmaksi näkeminen
9 Läpi näkeminen
10 Lopuksi
* Lähteet
tulosta Tulostettava versio
Johdanto

Vaikka johtaminen on käsitteenä hankala ja vaikeasti määriteltävä, se on organisaatioiden toiminnan kannalta välttämättömyys. Se, että erilaiset johtamisopit nopeasti vaihtuvat uusiin ja johtamisen asiantuntijat korostavat milloin mitäkin johtamisen eri aluetta tai piirrettä, ei mitätöi johtamisen merkitystä. Kirjastoissa ollaan 21. vuosisadan alussa tilanteessa, jossa johtamista ja johtajuutta pitäisi erityisesti korostaa.

Riggsin (2001) mukaan kirjastot ovat organisaatioita, jotka ovat hyvin hallinnoituja, jopa ylihallinnoituja, mutta liian vähän johdettuja. Jos näin jatkuu, kirjastot ovat hänen mukaansa suurissa ongelmissa. Riggs toteaa: ”Leadership in libraries can no longer be pushed aside and ignored; it must be brought to center stage, and treated with a capital L. Without strong, dynamic, and visionary leadership, libraries are certain to drift backward into the future.” (s. 5.)

Riggs ei suinkaan väheksy kirjastohallinnon merkitystä. Päinvastoin - hän toteaa, että aikaansaavat ja pätevät esimiehet (managers) ovat äärimmäisen tärkeitä kirjastoille. Kirjastohallinnon lisäksi kirjastoissa tarvitaan kuitenkin myös todellista johtajuutta, ja menestyksekkään johtamisen mahdollisuudet ovat hänen mukaansa niissä rajattomat.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  *  »
URN:NBN:fi-fe20031607