Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Kirjastolla monta roolia


Kansalliskirjaston rooli Viron tietoyhteiskunnassa
1 Kirjastossa tasavallan tulevaisuus
2 Strategia ohjaa
3 Tavoitteet näyttävät suunnan
4 Visio konkretisoi
5 Kirjastolla monta roolia
6 Johtaminen avainasemassa
7 Pienten askelten taktiikka
tulosta Tulostettava versio
Toimiessaan parlamentin kirjastona ja vastatessaan valtionhallinnon tarvitseman tiedon saatavuudesta kansalliskirjasto pitää päätehtävinään:
 • valtionvallan edustajien tarvitseman oikeustieteellisen, valtio-opillisen, historiallisen ja taloustieteellisen tiedon saannin takaamista ja niin virolaisen kuin kansainvälisenkin sähköisen tiedon saatavuuden varmistamista.
 • sähköisen tiedon osuuden lisäämistä 30 prosenttiin kokoelmien hankinnasta ja tiedon analysoinnin kehittämistä (tekstinerittely, taustanerittely) sekä sähköisen tietopalvelun kehittämistä, jotta kaikki tietopalvelut olisivat sähköisesti käytettävissä Riigikogun rakennuksessa. Vuodelle 2003 hyväksytty tavoite on jo saavutettu.
 • Euroopan Unionia koskevan tiedon levikin lisäämistä.
Kansalliskirjasto takaa myös humanistisissa- ja yhteiskuntatieteissä riittävän tiedon olemassaolon ja saatavuuden seuraavilla periaatteilla.
 • Lisätään humanistisia- ja yhteiskuntatieteitä koskevan aineiston hankintaa, jotta perustiedot olisivat saatavissa.
 • Perustetaan humanististen - ja yhteiskuntatieteiden uusia lukusaleja, jotka tarjoavat spesifiä tietopalvelua. Nämä lukusalit uusittiin vuosina 2001 – 2002 ja ne toimivat nyt moitteettomasti.
 • Tarjotaan lukijoille mahdollisimman helppo pääsy kansainvälisiin sähköisiin tietokantoihin. Nykyään käytettävissä on 21 tietokantaa tai tietokantajärjestelmää.
Kansalliskirjaston päämääränä kehitys- ja tutkimustoiminnassa on:
 • lisätä merkittävästi kansalliskirjaston yhteydessä toimivien valtakunnallisten keskusten näkyvyyttä virolaisessa yhteiskunnassa.
 • perustaa kirjasto- ja tietopalvelualan tieteellinen kehittämiskeskus. Sen tehtäväksi tulee alan uuden tiedon hankinta ja analysointi sekä kirjaston kehitysohjelmien seuranta ja uusien toimintamallien suunnittelu.
 • suunnitella, koordinoida ja valmistella Viron kirjastojen, arkistojen, museoiden ja ELNET-yhtymän yhteisprojekteja sekä niiden rahoitusta.
 • järjestää kirjastoalan eri sektoreiden perustutkimusta.
 • osallistua kirjastolaitosta koskevan lainsäädännön ja muiden oikeusnormien laatimiseen sekä julkishallinnon tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.
 • osallistua alan standardien kehittämiseen ja käyttöönottoon.
 • antaa täydennyskoulutusta kaikille kirjastoalan työntekijöille.
 • osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus-ja kehitysprojekteihin.
 • tehostaa kirjastojen ja yrityssektorin välistä yhteistyötä ja tiedonsaantia.

«  1  2  3  4  5  6  7  »
URN:NBN:fi-fe20031603