Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Visio konkretisoi


Kansalliskirjaston rooli Viron tietoyhteiskunnassa
1 Kirjastossa tasavallan tulevaisuus
2 Strategia ohjaa
3 Tavoitteet näyttävät suunnan
4 Visio konkretisoi
5 Kirjastolla monta roolia
6 Johtaminen avainasemassa
7 Pienten askelten taktiikka
tulosta Tulostettava versio
Viron kansalliskirjaston tulevaisuudenvisiona on:
 • jatkaa kansallisten tietovarantojen kirjastona, kansallisen kulttuuriperinnön säilyttäjänä sekä sähköisen tiedon haltijana ja säilyttäjänä.
 • hankkia valtionvallan edustajille tarvittavaa tietoa ja toimia Viron keskeisenä oikeusalankirjastona.
 • toimia humanististen- ja yhteiskuntatieteiden johtavana keskuksena.
 • toimia kirjastotieteen ja informatiikan tieteellisenä keskuksena.
 • toimia maailmankulttuurin aktiivisena välittäjänä.
Seuraavassa esittelen yksityiskohtaisemmin periaatteita ja hankkeita, joiden toteuttamisesta kansalliskirjaston tulevaisuudenvision on riippuvainen. Viron kansallisen kulttuuriperinnön säilyminen ja säilytetyn tiedon saatavuus tulevia sukupolvia varten ovat mahdollisia, jos kirjaston päämäärinä ovat:
 • mahdollisimman täydellisen kansallisen kokoelman hankinta.
 • investointi säilytystilojen parantamiseen. Työ on käynnistetty vuonna 2003 saadun pankkilainan avulla.
 • pahiten vaurioituneiden julkaisujen kartoittaminen, niiden konservointi ja korvaavien tallenteiden tekeminen. (Kansallisen kokoelman säilymisen takaaminen Virossa Thule-projektin puitteissa).
 • kansalliskokoelman kortistoluetteloiden konvertoinnin jatkaminen sähköiseen ESTER-luetteloon yhteistyössä ELNET-yhtymän kanssa. Tähän mennessä on saatu valmiiksi Viron aikakausjulkaisujen uudelleenluettelointi: Eesti raamat 1945 – 1991, 1941 – 1997 ilmestyneet vironkieliset aikakauslehdet ja pikkulehdet sekä Virossa ilmestyneet aikakauslehdet, 1918 – 1944 ilmestyneet vironkieliset, 1941 – 1944 ilmestyneet vieraskieliset virolaiset tai Viroa koskevat ulkomaiset kirjat ja sarjajulkaisut, kartat, julisteet ja postikortit.
 • kansallisbibliografian tietokannan perustaminen ja sen siirtäminen elektroniseen muotoon. Työ saadaan valmiiksi vuoden 2003 loppuun mennessä.
 • Viron verkkojulkaisujen hankinta-, rekisteröinti- ja arkistointi- järjestelmän perustaminen (Erik@ projekti). Vuonna 2002 käynnistettiin muutosehdotusten tekeminen vapaakappalelakiin ja vuonna 2003 tavoitteena on ensimmäisten askelten ottaminen järjestelmän aikaansaamiseksi.
 • Viron sanomalehtien mikrofilmien skannaus ja digitaalisen arkiston perustaminen (MIDAS-projekti). Koeprojektina vuonna 2003 on käynnistetty Postimees-lehden skannaus.
 • Viron tieteellisten aikakauslehtiartikkelien sähköisen järjestelmän (ARES-projekti) perustaminen.
 • vanhojen kausijulkaisuartikkelien sähköisen luettelon perustaminen.
 • digitaalisen arkiston perustaminen tuhoutumisvaarassa oleville tärkeille julkaisuille (HERMES-projekti). Skannaustekniikan testaaminen ja kuvatiedostojen arkistointimenetelmän kehittäminen on käynnistetty. Resurssien niukkuuden takia projektia ei täysin ole voitu käynnistää.
 • yhteistyöprojektien kehittäminen kirjastojen, museoiden ja arkistojen kanssa kansallisen tiedon digitoimiseen ja arkistoimiseen.

«  1  2  3  4  5  6  7  »
URN:NBN:fi-fe20031603