Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Tavoitteet näyttävät suunnan


Kansalliskirjaston rooli Viron tietoyhteiskunnassa
1 Kirjastossa tasavallan tulevaisuus
2 Strategia ohjaa
3 Tavoitteet näyttävät suunnan
4 Visio konkretisoi
5 Kirjastolla monta roolia
6 Johtaminen avainasemassa
7 Pienten askelten taktiikka
tulosta Tulostettava versio
Kansalliskirjaston toiminnan päätavoitteet vuoteen 2010 mennessä ovat seuraavat:
  • Kansalliskirjasto on avoimen tietoyhteiskunnan tärkeä toimija ja edistäjä, joka takaa toiminnallaan tiedon levikin jokaisen kansalaisen, yhteiskunnallisen ryhmän ja koko yhteiskunnan ulottuville.

  • Kansalliskirjastolla on tiiviit yhteydet muuhun yhteiskuntaan. Kansalliskirjasto palvelee kirjastoverkon kehittämisen, virolaisen dokumentoidun tiedon pitkäaikaisen säilyttämisen, kansallisbibliografian laatimisen ja sähköisen tiedon yleisen saatavuuden avulla Viron koko väestöä, parlamentin jäseniä sekä humanististen- ja yhteiskuntatieteiden tutkijoita ja opiskelijoita.

  • Kansalliskirjasto tarjoaa lukijoilleen joustavaa ja avointa tietopalvelua. Kirjaston toiminnassa keskeisellä sijalla on lukija. Asiakaspalvelu perustuu lukijan tarpeisiin ja palvelun on oltava helposti käytettävissä.

  • Kansalliskirjasto osallistuu aktiivisesti Viron tiede- ja kulttuuripolitiikan muovaamiseen. Kirjasto tekee yhteistyötä muiden instituutioiden, kulttuurilaitosten ja järjestöjen kanssa edistääkseen luovaa itseilmaisua yhteiskunnassa sekä toimii maailmankulttuurin aktiivisena välittäjänä.
Lain mukaisesti kansalliskirjastolla on kantava rooli tietopalvelu- ja kirjastoalan uudistuksen toteuttamisessa. Kirjasto osallistuu myös tiede- ja kirjastopolitiikkaan tukemalla muun muassa korkealaatuisen tietopalvelun kehittämistä kaikilla tasoilla. Lisäksi kansalliskirjasto osallistuu julkisen hallinto-organisaation kehittämiseen niin valtiollisella kuin myös alueellisella tasolla. Kirjaston tehtävänä on myös osallistua paikallisen kirjastoverkoston kunnostamiseen sekä esille nousseiden ongelmien analysoimiseen ja ratkomiseen. Näissä yhteyksissä kirjasto tekee jatkuvasti yhteistyötä valtiovallan ja hallituksen, paikallishallinnon, korkeakoulujen sekä muiden julkishallinnon organisaatioiden kanssa.


«  1  2  3  4  5  6  7  »
URN:NBN:fi-fe20031603