Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» 
Strategia ohjaa


Kansalliskirjaston rooli Viron tietoyhteiskunnassa
1 Kirjastossa tasavallan tulevaisuus
2 Strategia ohjaa
3 Tavoitteet näyttävät suunnan
4 Visio konkretisoi
5 Kirjastolla monta roolia
6 Johtaminen avainasemassa
7 Pienten askelten taktiikka
tulosta Tulostettava versio
Toiminnan tavoitteellisuus on jo tuottanut tulosta. Viron ensimmäisen tietoyhteiskuntastrategian otsikkona oli Mäkeä ylös. Strateginen kehitysohjelma 1996 - 2000. Tämä ohjelma laadittiin 90-luvun alkupuoliskolla.

Viron uudet tieteen, sivistyksen ja kulttuurielämän kehitysstrategiat Tiedonkeskeinen Viro ja Oppiva Viro, vaativat kansalliskirjastolta jatkuvaa valmiutta kehittää uusia tietopalveluja. Julkisen ja tieteellisen tiedon saantia ja kansalliskirjaston roolia pidetään Viron yhteiskunnallisessa elämässä ja tiedonvälityksessä niin tärkeänä, että vuonna 2001 laadittiin Viron kansalliskirjaston kehitysstrategia vuoteen 2010 ja vuonna 2002 Viron kansalliskirjaston kehitysprojektit sekä tietotekniikan kehitysprojektit ja tietotekniikan kehitysohjelma vuosille 2002 - 2006. Molemmat asiakirjat ovat keskeisiä kirjaston vuotuista toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Koska kirjaston taloudellinen tilanne ei todennäköisesti lähivuosina merkittävästi parane, on laadittu myös toimeentulo-ohjelma vuosiksi 2002 – 2003.

Kansalliskirjaston toimintaa luonnehtivat tällä hetkellä seuraavat valmiudet:
  • Kansalliskirjasto hoitaa sille määrätyt tehtävät kansainvälisten normien mukaisesti.
  • Työjärjestys on asiakaskeskeinen ja kirjasto kehittää jatkuvasti valmiuksiaan antaa valtionhallinnolle tarvittavaa tietoa.
  • Henkilökunta on hyvin koulutettua, innovaatiokykyistä ja valmista vastaanottamaan uusia haasteita.
  • Projektijohtamismenetelmiä käytetään menestyksekkäästi kehittämistoiminnassa.
Kirjaston kehitystä jarruttavista tekijöistä mainittakoon seuraavat seikat:
  • Kehitys on ollut huomattavaa vain niillä alueilla, jotka eivät vaadi oleellisia taloudellisia resursseja, kuten kirjaston sisäinen rakenne, palvelu- ja työjärjestys, työntekijöiden koulutus, tutkimustyön järjestäminen ja uuden tekniikan testaaminen.
  • Tietopalvelu on muuttunut liiankin monimuotoiseksi, mistä seurauksena on kohderyhmien välisten rajojen käyminen epäselviksi.
  • Digitaalikirjaston perustaminen viipyy, vaikka kyseessä onkin tietoyhteiskunnan keskeinen tekijä.
  • Viron kirjastoverkon yhteistyö ei oikein suju, eikä kansalliskirjasto ole tehnyt riittävästi työtä tämän yhteistyön kehittämiseksi.
  • Ristiriita henkilöresurssin (osaaminen, työvoima, halukkuus, lojaalisuus jne.) ja taloudellisten resurssien välillä on lisääntynyt.

«  1  2  3  4  5  6  7  »
URN:NBN:fi-fe20031603