Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
kansi   lukijalle   esipuhe   kirjoittajat   galleria


Kirja  tietoverkkojen maailmassa

 «

    aihepiirit    

  I  

  II  

  III  

  IV  

  V  

  VI  

» Tiiu Valm

Kansalliskirjaston rooli Viron tietoyhteiskunnassaKansalliskirjaston rooli Viron tietoyhteiskunnassa
1 Kirjastossa tasavallan tulevaisuus
2 Strategia ohjaa
3 Tavoitteet näyttävät suunnan
4 Visio konkretisoi
5 Kirjastolla monta roolia
6 Johtaminen avainasemassa
7 Pienten askelten taktiikka
tulosta Tulostettava versio
Viron kansalliskirjastolla on päätehtävänsä lisäksi monta roolia parlamentin kirjastona, humanistis-yhteiskuntatieteellisenä kirjastona, kirjastoverkon tukiorganisaationa ja kulttuurikeskuksena. Artikkelissa kansalliskirjaston johtaja pohtii tulevaisuutta kymmenen vuotta maan uudelleen itsenäistymisen jälkeen ja EU jäsenyyden lähestyessä.

Kirjastossa tasavallan tulevaisuus

”Täällä, tämän katon alla elää Viron Tasavallan tulevaisuudenkuva rinnakkain Viron Tasavallan menneisyyden kanssa. Kansa päättää, kumpi valitaan. Toivon hartaasti, että kansa valitsee hyllyiltä Viron Tasavallan tulevaisuuden. Tiedän myös, että todennäköisyys tehdä oikea valinta on sitä suurempi, mitä enemmän kansa lukee erilaisia kirjoja”. Näin sanoi Viron presidentti Lennart Meri kansalliskirjaston uuden rakennuksen avajaispuheessaan 11. syyskuuta 1993.

Kymmenen vuotta myöhemmin voidaan todeta, että kirjaston 150 000 rekisteröidyn lukijan käytössä on 3,2 miljoonan erilaisen kirjan lisäksi yhä paremmat mahdollisuudet hankkia sähköistä tietoa eri puolilta maailmaa. Kansalliskirjastolain mukaan (2001) kirjastolla on mittava tehtäväkenttä. Kirjasto toimii kansalliskirjastotehtävänsä lisäksi parlamentin kirjastona, tieteellis-humanistisena kirjastona, kirjastolaitoksen tietokeskuksena ja kulttuurikeskuksena.

Kansalliskirjastolaissa on määritelty kirjastolle seuraavat ydintehtävät:
  • Kansalliskirjasto kokoaa ja säilyttää kaikki Virossa ilmestyneet, viroksi tai Virosta kertovat julkaisut sekä takaa tämän tiedon saatavuuden, riippumatta siitä, missä teos on julkaistu, laatii kansallisbibliografiaa, tilastoi kirjaston toimintaa sekä toimii kansainvälisten ISSN, ISBN ja ISMN-standardien keskuksena.
  • Parlamentin kirjastona kansalliskirjasto palvelee parlamenttia, hallitusta ja muita perustuslaillisia instituutioita, laatii Viron oikeusbibliografiaa, hoitaa parlamentin arkistoa ja toimii 11 kansainvälisen järjestön varastokirjastona.
  • Tieteellisenä kirjastona se takaa tiedon saatavuuden humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla.
  • Kirjastolaitoksen tietokeskuksena kirjasto välittää erikoistietoja, järjestää kirjastoalan täydennyskoulutusta, tekee tutkimustyötä kirjasto-, bibliografia- ja kirjatieteessä sekä julkaisee yhdessä Kirjastonhoitajien liiton kanssa Raamatukogu-aikakauslehteä.
  • Kirjasto toimii näyttelyjä, konsertteja ja konferensseja järjestävänä kulttuurikeskuksena.
Kansalliskirjastolla on tieto- ja kulttuurikeskuksena merkittävä rooli Viron kulttuurielämässä. Kirjasto on myös tiedostanut asemansa tietoyhteiskunnassa ja yrittää sopeuttaa toimintansa nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Lähiaikojen tärkein päämäärä on kirjaston muovaaminen lukijankeskeiseksi laitokseksi. Toiminnan avoimuuden ohella pyritään tyydyttämään lukijoiden erikoistarpeita, parantamaan tiedon saatavuutta, ottamaan käyttöön uusia palvelumuotoja sekä parantamaan palvelutasoa ja tiedonhakijan työympäristöä.


1  2  3  4  5  6  7  »
URN:NBN:fi-fe20031603